Η αντιμεταστατική δράση της κουρκουμίνης στον καρκίνο του προσατάτη©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel
Σε έρευνες των τελευταίων ετών έχει εφαρμοστεί η χημειοπροφύλαξη κατά του καρκίνου με τη χρήση της κουρκουμίνης (διφερουλοϋλμεθάνιο), που αποτελεί το κύριο συστατικό του κονδύλου του ριζώματος του φυτού Κουρκούμη η μακρά (Curcuma longa) ή κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς φύεται στις τροπικές περιοχές της Νοτιο-Δυτικής Ασίας και κυρίως στην Ινδία.

Σε πρόσφατες επίσης μελέτες έχει περιγραφεί ότι ο κουρκουμίνη δρα ευεργετικά στη θεραπεία του καρκίνου και γιαυτό το λόγο βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη πολλές κλινικές μελέτες.

Η κουρκουμίνη είναι ισχυρός παράγοντας απόπτωσης (προγραμματισμένος θάνατος των καρκινικών κυττάρων), τόσο στον καρκίνο του προστάτη, που δεν εξαρτάται από ανδρογόνα, όσο και στον καρκίνο του προστάτη που εξαρτάται από ανδρογόνα [1].

Ο Dorai T και οι συνεργάτες (2014) στο Department of Urology, New York Medical College, Valhalla, USA και στο Analytical Microscopy Laboratory, Hospital for Special Surgery, New York, έδειξαν ενδιαφέρον για τη θεραπευτική χρήση της κουρκουμίνης στον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη και ιδιαίτερα τις οστικές επιπλοκές του (μεταστάσεις) [2].

Σε μια προηγηθείσα εργασία των παραπάνω ερευνητών, είχε φανεί ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να ανακόψει τις οστεομιμητικές ιδιότητες, που επιδεικνύουν τα καρκινικά κύτταρα στον ανθεκτικό, στον ευνουχισμό, καρκίνο του προστάτη [3].

Αυτή η δράση της κουρκουμίνης οφείλεται στο ότι αυτή υπεισέρχεται στους κοινούς παρονομαστές που υπάρχουν μεταξύ των καρκινικών κυττάρων και των οστικών κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του μεταστατικού όγκου, δηλαδή των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών.

Προέβλεψαν ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να διασπάσει το φαύλο κύκλο της αμοιβαίας διέγερσης, που οδηγεί στην ανεξέλεγκτη οστεόλυση στην οστέϊνη μήτρα.

Στην ερευνητική τους εργασία οι παραπάνω ερευνητές εκτίμησαν τη δυνατότητα της κουρκουμίνης να ανακόπτει τις οστικές μεταστάσεις των ανθεκτικών ορμονικά καρκινικών κυττάρων του προστάτη σε ένα καθιερωμένο μοντέλο πειραματοζώων.

Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας έδειξαν έντονα ότι η κουρκουμίνη τροποποιεί την σηματοδότηση του μετασχηματικού παράγοντα ανάπτυξης-βήτα  [transforming growth factor beta,TGF-β ]. Η σηματοδότηση του TGF-β στο προστατικό στρώμα προάγει τον καρκινικό όγκο του προστάτη ή την αγγειογένεση και ανάπτυξη του όγκου [4].

Η κουρκουμίνη δρα, διασπώντας την οστική μήτρα μέσω της αύξησης της ρύθμισης της ανασταλτικής των μεταστάσεων οστικής μορφογενετικής πρωτεΐνης -7 (BMP- 7).

Περίπου το 90% των ασθενών που πεθαίνουν από καρκίνο του προστάτη έχουν οστικές μεταστάσεις, οι οποίες προάγουν το φάσμα της οστεοβλαστικής, οστεολυτικής και μεικτής οστικής ανταπόκρισης. Έχει ανακοινωθεί η ότι πολυάριθμες εκκρινόμενες πρωτεΐνες προάγουν την οστεοβλαστική ή οστεολυτική οστική απόκριση [5].

Μεταξύ αυτών των πρωτεϊνών περιλαμβάνεται και η BMP-7 [bone morphogenetic protein 7] .

Οι μορφογενετικές πρωτεΐνες (BMPs) είναι μια οικογένεια εκκρινομένων σηματοδοτικών μορίων, που μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία έκτοπης οστικής ανάπτυξης.
Πολλές BMPs αποτελούν μέλη της υπεροικογένειας του μετασχηματικού παράγοντα ανάπτυξης-βήτα (TGF-β) [6].

Αυτή η αύξηση της ρύθμισης της BMP-7 στο πλαίσιο του TGF-β στο μικροπεριβάλλον του όγκου φαίνεται να ενισχύει τη μετάβαση του μεσεγχύματος-προς επιθήλιο.

Το σημαντικότερο δε είναι ότι, είδαν ως επακόλουθο της αύξησης της ρύθμισης της BMP-7 ένα νέο καφέ/γκριζο λιπογόνο πρόγραμμα διαφοροποίησης, το οποίο ήταν επίσης σε αυξημένη ρύθμιση και το οποίο έπαιζε ένα ρόλο στην ανακοπή της οστικής μετάστασης.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να ανατρέψει τη σηματοδότηση του TGF-β και να την κατευθύνει σ ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διαφοροποίησης, επιπρόσθετα με την εγκατασταθείσα από πριν παρέμβαση με τις οστεομιμητικές ιδιότητες, ανακόπτοντας τις διαδικασίες της οστικής μετάστασης με μια χημειοπροληπτική, καθώς επίσης και θεραπευτική σύνθεση.

To 2021 o Liang Pan και οι συνεργάτες δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, που αφορούσε την αντικαρκινική δράση της κουρκουμίνης. Η έρευνά τους αποκάλυψε ότι η  κουρκουμίνη αναστέλλει την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη ρυθμίζοντας τον άξονα miR‑30a‑5p/PCLAF[8].

Ο καρκίνος του προστάτη σήμερα αντιμετωπίζεται είτε χειρουργικά, είτε με ακτινοθεραπεία  ή με ορμονοθεραπεία, χωρίς να εξασφαλίζεται πάντοτε η μη υποτροπή του.΄ Η επανεμφάνιση του καρκίνου του προστάτη εξελίσσεται με τελική φάση αυτής της εξέλιξης τη δημιουργία μεταστάσεων με μοιραίο αποτέλεσμα, παρά τις επινοηθείσες πανάκριβες χημειοθεραπείες, που και αυτές συνοδεύονται από σοβαρές παρενέργειες.

Το γεγονός ότι μια φυτική φυσική ουσία, όπως η κουρκουμίνη δρα καρκινοπροστατευτικά ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη ή σε συνδυασμό με τις καθιερωμένες συμβατικές θεραπείες του καρκίνου του προστάτη είναι ενθαρρυντικό. Η κουρκουμίνη είναι πολλά υποσχόμενη χημειοπροφυλακτική ουσία κατά του καρκίνου γενικά, διότι είναι αρκετά γνωστός ο τρόπος δράσης της, μέσω της ενεργοποίησης ή αδρανοποίησης διαφόρων γενετικών και βιοχημικών οδών.

Αντιμετώπιση της πτωχής βιοδιαθεσιμότητας της κουρκουμίνης στον ανθρώπινο οργανισμό

Τα δημοσιευμένα μέχρι σήμερα χημειοπροφυλακτικά, καρκινοθεραπευτικά και αντιμεταστατικά αποτελέσματα της κουρκουμίνης, που δεν συνοδεύονται από παρενέργειες έχουν βρεί εμπόδιο εφαρμογής στους ανθρώπους, συνεπεία της πτωχής απορροφητικότητας και βιοδιαθεσιμότητας της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης.

Το εμπόδιο αυτό φαίνεται να έχει ξεπεραστεί με την επινόηση ευαπορρόφητων και πιο βιοδιαθέσιμων μορφών κουρκουμίνης.

Η  πλέον ευαπορρόφητη μορφή κουρκουμίνης μέχρι σήμερα είναι η υγρή μικκυλιοποιημένη κουρκουμίνη ΝovaSOL® (Curcugkel caps), η οποία έχει   18.500%  μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα από την απλή κουρκουμίνη. Αυτή η ικανότητα  της υγρής μικκυλιοποιημένης κουρκουμίνης εξασφαλίζει τη σταθερή παρουσία κουρκουμίνης στο αίμα και τους ιστούς, όλο το εικοσιτετράωρο [7].

Η υγρή  μικκυλιοποιημένη κουρκουμίνη (Curcugkel)  είναι προϊόν Γεμανικής τεχνογνωσίας της εταιρείας ΝovaSOL®.

Η έλλειψη παρενεργειών της υγρής  μικκυλιοποιημένης κουρκουμίνης, η  εύκολη εξεύρεση της ως συμπληρώματος διατροφής (Curcugkel) και  το σχετικά φθηνό κόστος της μπορεί να αποδειχτεί ένας πολύ αποτελεσματικός χημειοπροληπτικός, καρκινοθεραπευτικός και αντιμεταστατικός παράγοντας, όχι μόνον κατά του καρκίνου του προστάτη, αλλά και διαφόρων άλλων τύπων καρκίνου. Υγρή μικκυλιοποιημένη κουρκουμίνη  μπορεί να παίρνεται μόνη, για λόγους καρκινοπροφύλαξης ή για τα αντικαρκινικά της αποτελέσματα  ή συμπληρωματικά καρκινοθεραπευτικά μαζί με τις γνωστές συμβατικές αντικαρκινικές θεραπείες.

Μια κάψουλα Curcugkel περιέχει περιέχει 670 mg υγρής μικκυλιοποιημένης NovaSOL®Curcumin, που ισοδυναμεί με 36 mg καθαρής κουρκουμίνης, που αντιστοιχεί σε περίπου  8 gr φυσικής σκόνης κουρκουμίνης 95%.  Η δοσολογία του Curcugkel  στους  ενήλικους είναι μια κάψουλα  ημερησίως, ενώ αν χορηγηθεί συμπληρωματικά και με άλλα συμβατικά φάρμακα η δοσολογία καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό. 

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

Βιβλιογραφία
1. Dorai T1, Gehani N, Katz A. Therapeutic potential of curcumin in human prostate cancer-I. curcumin induces apoptosis in both androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2000 Aug;3(2):84-93.
2. Dorai T1, Diouri J2, O'Shea O2, Doty SB2. Curcumin Inhibits Prostate Cancer Bone Metastasis by Up-Regulating Bone Morphogenic Protein-7 in Vivo. J Cancer Ther. 2014 Apr 1;5(4):369-386.

3. Dorai T, Dutcher JP, Dempster DW, Wiernik PH. Therapeutic potential of curcumin in prostate cancer--V: Interference with the osteomimetic properties of hormone refractory C4-2B prostate cancer cells. Prostate. 2004 Jun 15;60(1):1-17.

4. Yang F1, Chen Y1, Shen T1, Guo D1, Dakhova O2, Ittmann MM2, Creighton CJ3, Zhang Y3, Dang TD1, Rowley DR1. Stromal TGF-β signaling induces AR activation in prostate cancer. . Oncotarget. 2014 Nov 15;5(21):10854-69.

5. Larson SR1, Zhang X, Dumpit R, Coleman I, Lakely B, Roudier M, Higano CS, True LD, Lange PH, Montgomery B, Corey E, Nelson PS, Vessella RL, Morrissey C. Characterization of osteoblastic and osteolytic proteins in prostate cancer bone metastases. Prostate. 2013 Jun;73(9):932-40. doi: 10.1002/pros.22639. Epub 2013 Jan 17.
6. Chen D1, Zhao M, Mundy GR. Bone morphogenetic proteins. Growth Factors. 2004 Dec;22(4):233-41.

7. Schiborr C1, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9.

8.Pan L, Sha J, Lin W, Wang Y, Bian T, Guo J. Curcumin inhibits prostate cancer progression by regulating the miR-30a-5p/PCLAF axis. Exp Ther Med. 2021 Sep;22(3):969. 

 


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.