Καρκίνος του θυρεοειδούς και κουρκουμίνη

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Η έρευνα απόδειξε ότι η κουρκουμίνη έχει αντιμεταστατική δράση στα κύτταρα Κ1 του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς. Η κουρκουμίνη ανακόπτει τη διηθητική ικανότητα του καρκίνου του θυρεοειδούς και ενισχύει την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων 8505C που προκαλεί η δοσεξατέλη στο αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς. Oι ασθενείς με κακοήθειες του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να παίρνουν συμπληρωματικά την πλέον ευαπορρόφητη μορφή μικκυλιακής κουρκουμίνης (Curcugkel κάψουλες).Η σύγχρονη δυνατότητα εύκολης διάγνωσης του καρκίνου του θυρεοειδούς με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος του τραχήλου και του θυρεοειδούς έδειξε ότι, ο καρκίνος αυτός μπορεί να εκδηλωθεί  και σε μικρότερες ηλικίες, σε σύγκριση με άλλους καρκίνους των ενηλίκων.

Δύο στις τρεις  περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς αφορούν άτομα ηλικίας κάτω των 55 ετών. Το 2% των καρκίνων του θυρεοειδούς αφορούν παιδιά και εφήβους.

Σήμερα η διάγνωση οποιουδήποτε όγκου του θυρεοειδούς γίνεται είκολα με υπερηχογράφημα. Η συχνή εξέταση του τραχήλου και του θυρεοειδή βοηθάει στην έγκαιρη άνακάλυψη όγκων μικρών διαστάσεων, οπότε η χειρουργική τους αφαίρεση, περιορίζει τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών εντυπωσιακά.

Η θνησιμότητα από καρκίνο του θυρεοειδούς είναι μεν μικρή σε σύγκριση με άλλους καρκίνους, άλλων περιοχών του σώματος, αλλά παραμένει  σταθερή, εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς εξακολουθεί να γίνεται, εφαρμόζοντας τη συμβατική χειρουργική και φαρμακευτική θεραπεία.

Γιαυτό η έρευνα της πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου του θυρεοειδούς έχει στραφεί στην ανακάλυψη φυσικών φυτικών ουσιών με αντικαρκινική, καρκινοπροφυλακτική και αντιμεταστατική δράση. Στις φυσικές ουσίες που διαθέτουν αυτές τις ιδιότητες περιλαμβάνεται και η κουρκουμίνη.

Οι ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντικαρκινικές, καρκινοπροφυλακτικές και αντιμεταστατικές ιδιότητες της κουρκουμίνης έχουν αποδειχτεί σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων και σε πειραματόζωα διαφόρων καρκίνων του ανθρωπίνου σώματος.

Έρευνες των αντικαρκινικών δυνατοτήτων της κουρκουμίνης κατά του καρκίνου του θυρεοειδούς

Αντιμεταστατική δράση της κουρκουμίνης στα κύτταρα Κ1 του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς

Σε πρόσφατη έρευνα επιδείχτηκε ότι η κουρκουμίνη έχει αντιμεταστατική δράση στα κύτταρα Κ1 του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς. Η έρευνα αυτή των Tan C και των συνεργατών (2014) στην Κίνα στηρίχτηκε στην προστατευτική δυνατότητα της κουρκουμίνης κατά της υποξίας.

Η υποξία είναι ένας από τους σημαντικούς αντιδραστικούς παράγοντες, που συμμετέχουν στη μετάσταση όγκων και αποτελεί το πρόβλημα κλειδί για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας των παραπάνω Κινέζων ερευνητών έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ανακόπτει την αυξημένη δράση των αντιδραστικών ριζών (ROS), που προκαλούνται από την υποξία και ελαττώνει σημαντικά το mRNA και τα επίπεδα έκφρασης πρωτεΐνης του υποξυγενούς παράγοντα -1 [hypoxia-inducible factor-1a (HIF-1a)] στα Κ1 κύτταρα.

Η κουρκουμίνη επίσης καταστέλλει την ικανότητα σύνδεσης του HIF-1a με το DNA που είναι στοιχείο αντίδρασης προς την υποξία (Hypoxia Response Element).

Eπιπλέον η κουρκουμίνη ενισχύει την έκφραση της Ε-καντχερίνης [Ε-cadherin], ανακόπτει τη δραστηριότητα του ενζύμου μεταλλοπρωτεϊνάση-9 [ΜΜΡ-9] και εξασθενεί τη μετανάστευση των Κ1 κυττάρων, που γίνονται κάτω από συνθήκες υποξίας.

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κουρκουμίνη διαθέτει ένα ισχυρό αντιμεταστατικό αποτέλεσμα και θα μπορούσε να είναι ένας αποτελεσματικός ογκοστατικός παράγοντας [1].

Η κουρκουμίνη ανακόπτει τη διηθητική ικανότητα του καρκίνου του θυρεοειδούς [2]

Οι ερευνητές Xu X με τους συνεργάτες (2014) μελέτησαν εργαστηριακά (in vitro) την αντικαρκινική αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης. Ερεύνησαν τη δράση της κουρκουμίνης στη βιωσιμότητα των κυττάρων, την απόπτωση, την κυτταρική μετανάστευση και τη διήθηση κυτταρικών σειρών ανθρωπίνου καρκίνου του θυρεοειδούς FTC133.

Μελέτησαν επίσης τα αποτελέσματα της δράσης της κουρκουμίνης στις πρωτεϊνικές εκφράσεις του PI3K, P-Akt, MMP1/7 και COX-2 με την τεχνική Western blot.

Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κουρκουμίνη ανέκοψε την κυτταρική ανάπτυξη, την κυτταρική μετανάστευση και διήθηση στα FTC133 καρκινικά κύτταρα και προήγαγε την απόπτωση.
Η εξέταση με Western blot έδειξε ότι η κουρκουμίνη ανέκοψε τη φωσφορυλίωση των σηματοδοτικών οδών ΡΙ3Κ και Αkt. Επίσης εξασθένισε σημαντικά τις πρωτεϊνικές εκφράσεις MMP1/7 και COX-2 στα καρκινικά κύτταρα FTC133.

Συμπέρασμα: Η κουρκουμίνη καταστέλλει τη διήθηση και μετανάστευση των FTC133 καρκινικών κυττάρων του θυρεοειδούς, αναστέλλοντας τις σηματοδοτικές οδούς του PI3K και  P-Akt. Ως εκ τούτου η κουρκουμίνη παράγει αντιμεταστατική δραστηριότητα στα FTC133 καρκινικά κύτταρα του θυρεοειδούς [2].

Η κουρκουμίνη ενισχύει την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων 8505C που προκαλεί η δοσεξατέλη στο αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς [3].

Οι Κορεάτες ερευνητές Ηong JM και συνεργάτες (2014) απέδειξαν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να ενισχύσει την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων 8505C του θυρεοειδούς, που προκαλεί η δοσεξατέλη στο αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς.

Το αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς είναι από ένας από τους επιθετικότερους ανθρώπινους καρκίνους, του οποίου η εξέλιξη δύσκολα ελέγχεται με τις υπάρχουσες θεραπείες.
Έχει αποδειχτεί ότι η κουρκουμίνη διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιαγγειογενετικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να ανακόπτει τις φλεγμονές και την αγγειογένεση.

Οι παραπάνω ερευνητές καλλιέργησαν ATC κύτταρα (Anaplastic Thyroid Carcinoma cells) και τους χορήγησαν κουρκουμίνη με δοσεξατέλη (αντιμιτωτικό χημειοθεραπευτικό φάρμακο) μόνες τους ή σε συνδυασμό. Τα αποτελέσματα της δράσης τους επί της κυτταρικής βιωσιμότητας καθορίστηκαν με τη δοκιμασία ΜΤS.

Η απόπτωση αξιολογήθηκε με τη χρωστική ανεξίνης V και επιβεβαιώθηκε με κυτταρομετρική ανάλυση ροής (flow cytometric analysis).

Tα επίπεδα της κασπάσης, COX-2, Νf-kB, μετρήθηκαν με τη μέθοδο Western blotting. Τα κύτταρα στα οποία χορηγήθηκε συνδυασμός κουρκουμίνης και δοσεξατέλης οδηγήθηκαν σε χαμηλότερη βιωσιμότητα, σε σύγκριση με αυτά που θεραπεύτηκαν μόνο με κουρκουμίνη ή μόνο με δοσεξατέλη.

Η χρώση των κυττάρων με ανεξίνη V και επακόλουθη ανάλυση κυτταρομετρικής ροής έδειξαν ότι η θεραπεία με κουρκουμίνη ενίσχυσε την απόπτωση που προκαλεί η δοσεξατέλη. Επιπρόσθετα η κουρκουμίνη ανέκοψε την ενεργοποίηση του p65 που προκαλεί η δοσεξατέλη και την έκφραση της COX-2 [3].

Οι αισιόδοξες παραπάνω έρευνες έδωσαν έναυσμα για την επιτέλεση κλινικών δοκιμασιών με τη χορήγηση κουρκουμίνης, τόσο μόνη της ή συμπληρωματικά με τις λοιπές θεραπείες.

Το πρόβλημα που μέχρι τώρα δεν έλυνε τα χέρια των ερευνητών του καρκίνου για κλινικές έρευνες με τη χρησιμοποίηση της κουρκουμίνης ήταν η ελάχιστη απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης.

Η επινόηση της υγρής μικκυλιακής κουρκουμίνης (Curcugkel) με την τεχνική NovaSOL®Curcumin  αύξησε την απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης κατά  18.500% [4].

Πιστεύεται ότι θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα, ιδίως σε ότι αφορά την αντιμεταστατική και καρκινοπροληπτική δράση της κουρκουμίνης.

Η υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη Curcugkel caps   κυκλοφορεί στην Ελλάδα ως συμπλήρωμα διατροφής. Κάθε κάψουλα Curcugkel περιέχει 670mg υγροποιημένης μικκυλιακής κουρκουμίνης, που αντιστοιχεί σε 36 mg  καθαρής κουρκουμίνης  και ισιδυναμή με 8 γραμμάρια φυσικής σκόνης κουρκουμίνης.

Η δοσολογία του Curcugkel είναι μια κάψουλα ημερησίως, για τους υγιείς ενήλικες, ενώ όσοι έχουν ιατρικό πρόβλημα θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους.


 Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση


1. Tan C, Zhang L, Cheng X, Lin XF, Lu RR, Bao JD, Yu HX. Curcumin inhibits hypoxia-induced migration in K1 papillary thyroid cancer cells. Exp Biol Med (Maywood). 2014 Oct 27.

2. Xu X, Qin J, Liu W. Curcumin inhibits the invasion of thyroid cancer cells via down-regulation of PI3K/Akt signaling pathway. Gene. 2014 Aug 10;546(2):226-32.

3. Hong JM, Park CS, Nam-Goong IS, Kim YS, Lee JC, Han MW, Choi JI, Kim YI, Kim ES. Curcumin Enhances Docetaxel-Induced Apoptosis of 8505C Anaplastic Thyroid Carcinoma Cells. Endocrinol Metab (Seoul). 2014 Mar;29(1):54-61.

4. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9.


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.