Ηπατοπροστασία και αποτοξίνωση με την κουρκουμίνη από τα βαρέα μέταλλα©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel
Ως βαρύ μέταλλο χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο, το οποίο έχει σχετικά μεγάλη πυκνότητα και είναι τοξικό ή δηλητηριώδες σε μικρές συγκεντρώσεις. 

 

Παραδείγματα βαρέων μετάλλων είναι ο υδράργυρος (Hg), κάδμιο (Cd), αρσενικό (As), χρώμιο (Cr), θάλλιο (Tl), νικέλιο (Νi) και μόλυβδος (Pb). Τοξικά αποτελέσματα στην υγεία προκαλούνται και από τις ανόργανες χημικές ενώσεις του βαναδίου, που δρουν καρκινογονικά, ανοσοτοξικά και νευροτοξικά [1].  

Τα βαρέα μέταλλα είναι φυσικά συστατικά του φλοιού της γης και είναι αδύνατον να διασπαστούν ή να καταστραφούν. Σε μικρή έκταση εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα με τις τροφές, το πόσιμο νερό και τον αέρα.

Ως ιχνοστοιχεία μερικά μέταλλα, όπως π.χ. ο ψευδάργυρος χαλκός, σελήνιο, είναι απαραίτητα δια τη διατήρηση των βιοχημικών διαδικασιών του ανθρώπινου μεταβολισμού.

Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα μπορεί π.χ. να προκληθεί με το πόσιμο νερό που έχει επιμολυνθεί ρέοντας από μολύβδινους σωλήνες, από τη διαμονή σε περιβάλλον με καυσαέρια πλούσια σε μόλυβδο, ή μέσω λήψης τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο [2].

Τα βαρέα μέταλλα είναι επικίνδυνα και τείνουν να βιοσυσσωρεύονται. Βιοσυσσώρευση είναι η αύξηση της συγκέντρωσης μιας χημικής ουσίας σε ένα ζώντα οργανισμό, με την πάροδο του χρόνου, συγκρινόμενη με τη συγκέντρωση της χημικής ουσίας στο περιβάλλον.

Οι χημικές ενώσεις που συσσωρεύονται στους ζώντες οργανισμούς οποιαδήποτε στιγμή προσλαμβάνονται και αποθηκεύονται ταχύτερα, σε σύγκριση με τη διάσπαση ή το μεταβολισμό ή την απέκκρισή τους.

Τα βαρέα μέταλλα μπορεί να εισέλθουν στις πηγές νερού, τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, τους ποταμούς, τις λίμνες, από τη μόλυνση του περιβάλλοντος με τοξικά απόβλητα, που περιέχουν βαρέα μέταλλα. Ακόμη και η όξινη βροχή, όταν πέφτει στη γη, το νερό της, περιέχει βαρέα μέταλλα, τα οποία επιμολύνουν τα ύδατα των ποταμών, των λιμνών, των πηγών και των υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα.

Η περιβαλλοντική ή επαγγελματική έκθεση στα βαρέα μέταλλα προκαλεί σοβαρές παρενέργειες στους ανθρώπους [3].

Βιοϊατρικές συνέπειες από τη χρόνια έκθεση στα βαρέα μέταλλα

Εκτεταμένες έρευνες έχουν περιγράψει τα τοξικά αποτελέσματα, της χρόνιας έκθεσης στα βαρέα μέταλλα σε ζώα και ανθρώπους, στα οποία περιλαμβάνεται και η καρκινογένεση.
Είναι πολύ γνωστό ότι αυτά τα μέταλλα επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των κυττάρων και τις βιοχημικές αντιδράσεις.

Ένας από τους κύριους μηχανισμούς, στον οποίο έχει αποδοθεί η τοξικότητα των βαρέων μετάλλων είναι η δημιουργία ελεύθερων ριζών οξυγόνου και αζώτου, οι οποίες δημιουργούν ανισορροπία μεταξύ των προοξειδωτικών και των αναγωγικών στοιχείων του σώματος.

Αν αυτή η βιοχημική διαδικασία στραφεί προς την οξείδωση, τότε μιλάμε για τη δημιουργία οξειδωτικού στρες. Η τοξικότητα των βαρέων μετάλλων που επιτελείται μέσω του οξειδωτικού στρες περιλαμβάνει βλάβη κυρίως του ήπατος (ηπατοτοξικότητα), του κεντρικού νευρικού συστήματος (νευροτοξικότητα), του DNA (γενοτοξικότητα) και των νεφρών (νεφροτοξικότητα) στα ζώα και τους ανθρώπους.

Έχει δημοσιευτεί ότι τα βαρέα μέταλλα επηρεάζουν το σηματοδοτικό καταράκτη και τους παράγοντες που οδηγούν στην απόπτωση, δηλαδή τον προγραμματισμένο θάνατο των κυττάρων [4].

Ηπατοτοξικότητα από τη χρόνια έκθεση στα βαρέα μέταλλα

Ο κοινός μηχανισμός, που καθορίζει την τοξικότητα και καρκινογονικότητα των βαρέων μετάλλων είναι η δημιουργία οξειδωτικού στρες , που οδηγεί σε ηπατική βλάβη .
Επίπλέον, το οξειδωτικό στρες που προκαλεί η έκθεση στα βαρέα μέταλλα οδηγεί στην ενεργοποίηση της βιοχημικής οδού του πυρηνικού παράγοντα Nrf2/Keap1/ARE) nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2/Kelch-like ECH-associated protein 1/antioxidant response elements[5].

Οι ηπατοπροστατευτικές δυνατότητες της κουρκουμίνης

Η δηλητηρίαση και τα τοξικά αποτελέσματα από τη δράση των βαρέων μετάλλων στα ζώα και τους ανθρώπους γενικά θεραπεύονται με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών και χηλικών παραγόντων.

Επειδή οι αντιοξειδωτικοί και οι χηλικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται γενικώς για τη θεραπεία της δηλητηρίασης από βαρέα μέταλλα, η έρευνα έχει αναδείξει τον προστατευτικό ρόλο της κουρκουμίνης κατά της ηπατικής βλάβης που προκαλούν τα βαρέα μέταλλα.

Οι κλινικές και οι προκλινικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η κουρκουμίνη διαθέτει πολυάριθμες βιολογικές δραστηριότητες, αποτέλεσμα των οποίων είναι η θεραπευτική χρησιμοποίηση της σε διάφορες ανθρώπινες νόσους.

Έχει αποδειχτεί ότι η κουρκουμίνη ασκεί αντι-ηπατοτοξική δράση κατά των περιβαλλοντικών και επαγγελματικών τοξινών.

Η κουρκουμίνη ελαττώνει την ηπατοτοξικότητα που προκαλεί το αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, χαλκός, μόλυβδος και υδράργυρος, ενώ προλαβαίνει την ιστολογική βλάβη του ήπατος, την υπεροξείδωση των λιπιδίων, και την κένωση των ηπατοκυττάρων από γλουταθειόνη [5].
Η κουρκουμίνη συντηρεί το αντιοξειδωτικό καθεστώς του ήπατος και προστατεύει τα μιτοχόνδρια των ηπατικών κυττάρων από δυσλειτουργία.

Τα ηπατοπροστατευτικά αποτελέσματα της κουρκουμίνης από τα τοξικά επακόλουθα της δράσης των βαρέων μετάλλων έχουν αποδοθεί στις εκκαθαριστικές και χηλικές ιδιότητές της και στην ικανότητά της να ενεργοποιεί τη βιοχημική οδό Nrf2/Keap1/ARE [5].

Οι παραπάνω γνώσεις έχουν ανοίξει δρόμους για περαιτέρω έρευνες. Η Χορήγηση φυσικής σκόνης κουρκουμίνης από το στόμα για λόγους ηπατο-αποτοξίνωσης από τα βαρέα μέταλλα απαιτεί τη χορήγηση 8-12γραμμαρίων κουρκουμίνης ημερησίως για διάστημα 3 μηνών.

Η χορήγηση μιας τόσο μεγάλης δόσης φυσικής σκόνης κουρκουμίνης επιβάλλεται, διότι η φυσική σκόνη κουρκουμίνης έχει πτωχή απορρόφηση από το έντερο, ταχύ μεταβολισμό, ταχεία απέκκριση και τελικά πτωχή, αναποτελεσματική βιοδιαθεσιμότητα.

Γιαυτό χρειάζεται η χορήγηση των παραπάνω υψηλών δόσεων, ώστε να επιτευχθούν αποτοξινωτικά επίπεδα. Η δυσκολία απορρόφησης της κουρκουμίνης από το έντερο οφείλεται στο ότι είναι λιποδιλυτή ουσία.

Το εμπόδιο αυτό επιδιώχτηκε να αρθεί με την επινόηση διαφόρων ευαπορρόφητων μορφών κουρκουμίνης ή τη χορήγηση της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης μαζί με πιπερίνη, η οποία αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης κατά 20 φορές.

Μορφές ευαπορρόφητης κουρκουμίνης είναι η μικροποιημένη κουρκουμίνη και η υγρή
μικκυλιακή κουρκουμίνη
, που φέρεται σε κάψουλες. Η απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα της μικροποιημένης κουρκουμίνης είναι 28 φορές μεγαλύτερη από την βιοδιαθεσιμότητα της απλής σκόνης φυσικής κουρκουμίνης.

Η υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη Γερμανικής νανοτεχνογνωσίας NovaSol©Curcumin, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα ως συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασia Curcugkel αποδείχτηκε μετά από κλινική έρευνα σε άνδρες και γυναίκες ότι έχει 185 φορές (με βάση την AUC) ή 18.500% μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα από την απλή, φυσική σκόνη κουρκουμίνης [6].

Οι κάψουλες του  Curcugkel  περιέχουν 670 γραμμάρια μικκυλιακής κουρκουμίνης (NovaSol©που ισοδυναμεί με 36 γραμμάρια καθαρής κουρκουμίνης, τα οποία ισοδυναμούν προς 8 γραμμάρια απλής, φυσικής σκόνης κουρκουμίνης.

Η δόση του Curcugkel  είναι μία κάψουλα ημερησίως, επί τρεις μήνες ή δοσολογία καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό του αρρώστου.

 

 

Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
1. Zwolak I1. Vanadium carcinogenic, immunotoxic and neurotoxic effects: a review of in vitro studies. Toxicol Mech Methods. 2014 Jan;24(1):1-12. doi: 10.3109/15376516.2013.843110.

2. Cheng S1. Heavy metal pollution in China: origin, pattern and control. Environ Sci Pollut Res Int. 2003;10(3):192-8.

3. Järup L1. Hazards of heavy metal contamination. Br Med Bull. 2003;68:167-82.
4. Sharma B1, Singh S2, Siddiqi NJ3. Biomedical implications of heavy metals induced imbalances in redox systems. Biomed Res Int. 2014;2014:640754. doi: 10.1155/2014/640754. Epub 2014 Aug 12.

5. García-Niño WR1, Pedraza-Chaverrí J2. Protective effect of curcumin against heavy metals-induced liver damage. Food Chem Toxicol. 2014 Jul;69:182-201. doi: 10.1016/j.fct.2014.04.016. Epub 2014 Apr 18.

6. Schiborr C, Kocher, A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol. Nutr. Food Res. 2014, 0, 1–12.

 

Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.