Curcugkel: H βιοδιαθεσιμότητα της υγρής μικκυλιακής κουρκουμίνης είναι ασυναγώνιστη, σύμφωνα με Γερμανική μελέτη

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Έχει αποδειχτεί με ειδικές έρευνες ότι οι κάψουλες Curcugkel που περιέχουν υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη NovaSol®Curcumin έχουν μεγαλύτερη απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα κατά 18.500% από την απλή σκόνη κουρκουμίνης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα που έχει περιγραφεί διεθνώς, καθιστώντας την υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη “ασυναγώνιστη”, συγκριτικά με τις ποικίλες μορφές κουρκουμίνης που μέχρι σήμερα έχουν επινοηθεί και κυκλοφορήσει.Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Nutrition & Food Research περιγράφεται η ασυναγώνιστη βιοδιαθεσιμότητα της υγρής μορφής μικκυλιακής κουρκουμίνης

Στη μελέτη αυτή συγκρίθηκε η βιοδιαθεσιμότητα της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης με τις πιο βιοδιαθέσιμες

Το συμπλήρωμα διατροφής Curcugkel κάψουλες περιέχει υγρή μικκυλιακή μορφή κουρκουμίνης NovaSOL® Curcumin , που επιδεικνύει βιοδιαθεσιμότητα 185 φορές (βάσει της AUC) ή 18.500% μεγαλύτερη από τη φυσική σκόνη κουρκουμίνης,  [1]. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει σταθερά επίπεδα κουρκουμίνης στους ιστούς, όλο το εικοσιτετράωρο.

μορφές της, ήτοι τη μικροποιημένη κουρκουμίνη (micronized curcumin) και τη μικκυλιακή κουρκουμίνη.
Η φυσική κουρκουμίνη είναι λιποφυλική ουσία με πολύ πτωχή διαλυτότητα στο νερό.
Η μικροποίηση (micronization) και η μικκυλιοποίηση είναι δύο τεχνικές μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται στη βιοχημεία, προκειμένου να αυξηθεί η βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου ή μιας χημικής ουσίας.

Μικροποίηση (Micronization) είναι η ελάττωση του μεγέθους ενός σωματιδίου. Μικκύλια (Micelles) είναι μόρια λιπιδίου που δρουν ως φορείς λιποφιλικών συστατικών, όπως η κουρκουμίνη, καθιστώντας τα ευδιάλυτα.
Η μελέτη αποτελείτο από τρία σκέλη, που το καθένα του απείχε από το άλλο με ένα μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας. Στο μεσοδιάστημα της εβδομάδας τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη δεν έπαιρνα οποιαδήποτε μορφή κουρκουμίνης.
Στο κάθε άτομο που συμμετείχε στη μελέτη χορηγήθηκε μία εφάπαξ δόση 500mg κουρκουμινοειδών, είτε υπό τη μορφή φυσικής σκόνης κουρκουμίνης , είτε μικροποιημένης σκόνης κουρκουμίνης ή υγρής μικκυλιοποιημένης μορφής κουρκουμίνης, που η κάθε μορφή είχε αναμειχθεί με 50 γραμμάρια σιροπιού.
Δείγματα αίματος ελήφθησαν από αυτούς που συμμετείχαν στη μελέτη κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου.
Οι ερευνητές μέτρησαν τις μέγιστες συγκεντρώσεις των συνολικών επιπέδων των κουρκουμινοειδών στο αίμα των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς και το χρόνο που παρήλθε για να προκληθεί η μεγίστη συγκέντρωση και την περιοχή κάτω από την καμπύλη [area under the curve (AUC)].
Οι ερευνητές είπαν ότι η ΑUC είναι η πλέον αξιαξιόπιστη μέτρηση της βιολογικής διαθεσιμότητας της κουρκουμίνης, διότι μετράει ολόκληρη την απόποκριση της κουρκουμίνης στο χρόνο.
Εν τω μεταξύ η υγρή μικκυλιακή μορφή ξεπέρασε σε βιοδιαθεσιμότητα τις άλλες δύο μορφές κουρκουμίνης. Σε σύγκριση προς τη φυσιολογική σκόνη κουρκουμίνης η υγρή μικκυλιακή μορφή κουρκουμίνης έδειξε κατά 185 φορές ή18.500%μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα,βάσει της  AUC     [1]. 
To 2017 o Jean Frank και οι συνεργάτες του διερεύνησαν την πρόσληψη και τη διεπιθηλιακή μεταφορά της φυσικής κουρκουμίνης (CUR) έναντι μιας νανοκλιμακούμενης μικκυλιακής σύνθεσης (Sol-CUR) σε ένα μοντέλο κυττάρων Caco-2.
Τα κύτταρα Caco-2 είναι μια απαθανατισμένη κυτταρική σειρά από κύτταρα ανθρώπινου ορθοκολικού αδενοκαρκινώματος. Χρησιμοποιείται κυρίως ως μοντέλο του εντερικού επιθηλιακού φραγμού. Στην καλλιέργεια, τα κύτταρα Caco-2 διαφοροποιούνται αυθόρμητα σε ένα ετερογενές μείγμα εντερικών επιθηλιακών κυττάρων.
Παρατηρήθηκε τριπλάσια βελτίωση στη διαπερατότητα της κουρκουμίνης, όταν χρησιμοποιήθηκε μικκυλιακή κουρκουμίνη. Αυτό το εύρημα είναι συμβατό στην μέχρι 185 φορές αύξηση της απορροφητικότητας με βάση την AUC που παρατηρήθηκε σε ανθρώπους, όταν τους χορηγήθηκε από το στόμα νανοκλιμακούμενη μικκυλιακή φόρμουλα κουρκουμίνης. Αυτό οφείλεται πιθανόν στην αυξημένη απορρόφηση δια μέσου των επιθηλιακών κυττάρων του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου.
Η μικροποιημένη κουρκουμίνη είχε 9 φορές μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα, βάσει της AUC από τη φυσική σκόνη κουρκουμίνης.
Στη συζήτηση που περιλαμβάνεται στο άρθρο συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα τους με τα αποτελέσματα άλλων μελετών για άλλες μορφές βιοδιαθέσιμης κουρκουμίνης, όπως η χορήγηση κουρκουμίνης και πιπερίνης (η οποία επιδεικνύει εικοσαπλάσια βιοδιαθεσιμότητα βάσει της AUC, σε σύγκριση με τη φυσική σκόνη κουρκουμίνης) ή μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα κατά 2000%, αιθέριων ελαίων του κουρκουμά (τα οποία είχαν 7πλάσια βιοδιαθεσιμότητα βάσει της AUC, σε σύγκριση με τη φυσική σκόνη κουρκουμίνης) και κουρκουμίνης ενσωματωμένης μέσα σε λεκιθίνη (που είχε τετραπλάσια καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα, βάσει της AUC από την απλή σκόνη κουρκουμίνης).
Οι ερευνητές έκριναν ότι η 185 φορές ή 18.500% μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα της υγρής μικκυλιακής κουρκουμίνης, βάσει της AUC είναι “ασυναγώνιστη”.
“To μικκυλιακό σύστημα απελευθέρωσης της κουρκουμίνης, που αυξάνει τη βιοδιαθεσιμόττητα της κουρκουμίνης κατά 185 φορές ή 18500% σε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, φαίνεται να είναι ανώτερο, από τις μέχρι σήμερα ερευνηθείσες μορφές κουρκουμίνης.
Η έρευνα περιέλαβε επίσης στις διαφορές της βιοδιαθεσιμότητας της κουρκουμίνης μεταξύ των δύο φύλων. Στη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 13 γυναίκες και 10 άνδρες, βρέθηκε ότι οι γυναίκες απορροφούν την κουρκουμίνη αποτελεσματικότερα, πράγμα που χρειάζεται περαιτέρω μελέτη.
Η βιοδιαθεσιμότητα της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης περιορίζεται εξ αιτίας της πτωχής της διαλυτότητας που επιδεικνύει, κατά την υδατική φάση της πέψης και από το γεγονός ότι το σώμα μεταβολίζει και απεκκρίνει την κουρκουμίνη.

Η παρασκευή καψουλών μικκυλιοποιημένης υγρής κουρκουμίνης, Γερμανικής νανοτεχνγνωσίας NovaSOL® Curcumin, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία Curcugkel  έλυσε αυτό το πρόβλημα της ανάγκης λήψης μεγάλων δόσεων φυσικής κουρκουμίνης (8-12 γραμμάρια ημερησίως) προκειμένου η κουρκουμίνη να επιδείξει τα ευεργετικά αποτελέσματά της για την υγεία.

Κάθε κάψουλα Curcugkel περιέχει 670mg NovaSOL® Curcumin,  που αντιστοιχεί σε 40 mg καθαρής κουρκουμίνης ή  7.400 mg ή περίπου 8 γραμμάρια φυσικής σκόνης κουρκουμίνης ή 185 γραμμάρια σκόνη ρίζας κουρκουμά.

 Η δοσολογία της Curcugkel  είναι μία κάψουλα ημερησίως μετά το φαγητό ή ανάλογα με την περίπτωση τη δόση την καθορίζει ο θεράπων ιατρός.

Βιβλιογραφική τεκμηρίωση

1. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9

2.Frank J, Schiborr C, Kocher A, Meins J, Behnam D, Schubert-Zsilavecz M, Abdel-Tawab M. Transepithelial Transport of Curcumin in Caco-2 Cells Is significantly Enhanced by Micellar Solubilisation.Plant Foods Hum Nutr. 2017 Mar;72(1):48-53. doi: 10.1007/s11130-016-0587-9.

  

 

 

 

 

 

.

 

Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.