Καρκίνος του μαστού: Διακοπή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων του μαστού με τη χορήγηση κουρκουμίνης©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Η κουρκουμίνη και τα παράγωγά της είναι πιθανοί θεραπευτικοί παράγοντες του καρκίνου του προστάτη, παχέος εντέρου και μαστού.[Molecules. 2019 Nov 30;24(23):4386.]Μια από τις λογικές και αποτελεσματικές στρατηγικές της αντικαρκινικής χημειοπροφύλαξης είναι ο αποκλεισμός της βλάβης του DNA που προκαλείται από την προσβολή των κυττάρων από καρκινογόνα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, είτε περιορίζοντας τη δημιουργία αντιδραστικών καρκινογόνων ριζών, είτε διεγείροντας την αποτοξίνωσή τους.

Ένα ευρύ φάσμα ενζύμων, που μεταβολίζουν ξενοβιοτικές ουσίες, δηλαδή ουσίες όπως φάρμακα, καρκινογόνα, κλπ, καταλύουν, τόσο τη φάση Ι (οξείδωση και αναγωγή), όσο και τη φάση ΙΙ, των αντιδράσεων βιομετασχηματισμού (σύζευξη), που συμμετέχουν στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των καρκινογόνων.

Διάφορα προιόντα,, που είναι στοιχεία απόκρισης αντιοξειδωτικού , που ρυθμίζονται γονιδιακά
[antioxidant-response element (ARE)-regulated gene products], όπως η τρανσφεράση της γλουταθειόνης-S, NAD(P)H:κινόνη οξειδιρεδουκτάση 1, UDP-γλυκουρονοσυλτρανσφεράση, γάμμα-γλουταμική κυστεινική λιγκάση και αιμοξυγενάση-1 είναι γνωστόν ότι μεσολαβούν στην αποτοξίνωση και ή ασκουν αντιοξειδωτικές λειτουργίες, προστατεύοντας έτσι τα κύτταρα από γενοτοξική βλάβη.

Η μεταγραφή γονιδίων που παρακινείται από τα ΑRΕ ρυθμίζεται, τουλάχιστον εν μέρει, από τον μεταγραφικό πυρηνικό παράγοντα erythroid 2p45 (NF-E2)-related factor 2 (Nrf2), ο οποίος απομονώνεται στο πρωτόπλασμα από την πρωτεΐνη Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1).

Η έκθεση των κυττάρων σε ουσίες που προκαλούν τα ARE οδηγεί στο διοαχωρισμό του Nrf2 από την Keap1 και διευκολύνει τη μετατόπιση του Nrf2 μέσα στον πυρήνα, όπου ετερομερίζεται με τη μικρή πρωτεΐνη Maf, και συνδέεται με τα ARE, καταλήγοντας στη μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων, που είναι οι στόχοι.

Η σηματοδοτική μεταβολική οδός Nrf2-Keap1-ARE μπορεί να τροποποιηθεί από διάφορες κινάσες αντιθέτου ρεύματος , όπως η φωσφατιδυλινοσιτόλη 3-κινάση, πρωτεινική κινάση C, κινάσες πρωτεΐνης ενεργοποίησης μιτογόνου.

Δυνητικοί χημειοπροστατευτικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι εκλεκτικοί ενεργοποιητές της σηματοδοτικής οδού Nrf2-Keap1-ARE, είναι η κουρκουμίνη, ολτιπράζη, ανηθόλη, διθειολεθειόνη, σουλφοραφάνη, 6-μεθυλσουλφινυλεξυλ ισοθειοκυανικό, φαινεθυλικός εστέρας του καφφεικού οξέος, 4΄-βρομοφλαβόνη, κλπ.[1].

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό, ότι η κουρκουμίνη μπορεί να ανακόψει τον καρκίνο του μαστού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο μηχανισμός της δράσης της.

Από τις έρευνες που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι η έκφραση της ενδονουκλεάσης Flap [Fen1] συμμετέχει στην ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού. Η Flap είναι μια ειδική νουκλεάση αποκατάστασης του DNA.

Ο πυρηνικός παράγοντας Nrf2 ή NfE2L2 [Nuclear factor (erythroid-derived 2-like 2] είναι ο κύριος ρυθμιστής των κυτταρικών αντιοξειδωτικών συστημάτων άμυνας, που κωδικοποιείται από το γονίδιο NFE2L2.

Μέχρι πρό τινος ήταν γνωστό ότι η κουρκουμίνη μπορεί να δραστηριοποιήσει την έκφραση του Nrf2 στα μη καρκινικά και στα καρκινικά κύτταρα.

Παρά τούτο δεν είχε γίνει κατανοητή η διακοπή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων από τη δράση της κουρκουμίνης στην έκφραση της Fen1, που επιτελείται με τη μεσολάβηση του Nrf2.

Το 2014 ο Chen Β και οι συνεργάτες, στο Millitary Medical University Chagqing, στην Κίνα βρήκαν ότι ο πολλαπλασιασμός των ΜCF καρκινικών κυττάρων ανακόπτεται από την κουρκουμίνη.

Η κουρκουμίνη δρα μειώνοντας τη δραστηριότητα της έκφρασης της Fen1 με τη μεσολάβηση του Nrf2, που είναι Fen1-εξαρτώμενος.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μετατόπιση του Nrf2, από το κυτταρόπλασμα, στον πυρήνα και ελάττωση της προαγωγικής Fen1 δραστηριότητας με ελάττωση της συγκέντρωσης του Nrf2, προς την προαγωγό Fen1 [2].

Ο παραπάνω μηχανισμός μπορεί να είναι ένας νέος μηχανισμός διακοπής της ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού με τη χρήση της κουρκουνίνης.

Επειδή η φυσική σκόνη κουρκουμίνης επιδεικνύει πτωχή απορροφητικότητα και ασήμαντη κλινικά, βιοδιαθεσιμότητα, για να δράση αντικαρκινικά πρέπει να χορηγείται καθημερινά από το στόμα σε δόση 8-12 γραμμάρια. Αυτή η δοσολογία περεμπόδισε την ευρεία κλινική χρήση της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης και οδήγησε στην επινόηση μορφών κουρκουμίνης υψηλής απορροφητικότητας από το έντερο και βιοδιαθεσιμότητας.

Η πιό ευαπορρόφητη μορφή κουρκουμίνης είναι η υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη NovaSOL®Curcumin (Γερμανικής τεχνογνωσίας και προέλευσης), που κυκλοφορεί ως συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία Curcugkel.

Το Curcugkel επιδεικνύει 18.500% μεγαλύτερη απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα από την απλή σκόνη κουρκουμίνης. Μία  κάψουλα Curcugkel ισοδυναμεί με τη λήψη 8 γραμμαρίων απλής σκόνης κουρκουμίνης ημερησίως ή 16 καψουλών σκόνης κουρκουμίνης των 500mg.

Βλέπε επίσης: : http://curcumin.gr/page.php?pid=96#sthash.thSdXhLe.dpuf

 

 

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Lee JS1, Surh YJ. Nrf2 as a novel molecular target for chemoprevention. Cancer Lett. 2005 Jun 28;224(2):171-84. Epub 2004 Nov 11.
2. Chen B, Zhang Y, Wang Y, Rao J, Jiang X, Xu Z. Curcumin inhibits proliferation of breast cancer cells through Nrf2-mediated down-regulation of Fen1 expression. J Steroid Biochem Mol Biol. 2014 Sep;143:11-8. doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.01.009. Epub 2014 Jan 30.

 


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.