Η κουρκουμίνη μπορεί να αποκλείσει την ανάπτυξη του ορμονανθεκτικού καρκίνου του προστάτη και τις μεταστάσεις του©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Η χρόνια φλεγμονή του προστάτη μπορεί να προκαλέσει μετάσταση σε προδιατεθειμένα καρκινικά κύτταρα του προστάτη, διατηρώντας μια θετική προφλεγμονώδη και προμεταστατική αγκύλη αλληλορρύθμισης μεταξύ του NFκB και CXCL1/-2. Η κουρκουμίνη διακόπτει αυτή την αγκύλη αλληλορρύθμισης αναστέλλοντας τη σηματοδότηση του NFκB και οδηγεί σε περιορισμό της μετάστασης in vivo 
 
Τα ανδρογόνα, περιλαμβανομένης  της τεστοστερόνης και των αντίστοιχων υποδοχέων τους είναι απαραίτητα για τη μορφογένεση  και ανάπτυξη του προστάτη. Όμως τα ανδρογόνα και οι υποδοχείς τους συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη καρκινικών κακοηθειών του προστάτη [1]
 
Ο υποδοχέας ανδρογόνου είναι ένας μοριακά ενεργοποιούμενος υποδοχέαςστεροειδούς ορμόνης [ligand activated steroid hormone receptor] που παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της φυσιολογικής λειτουργίας του προστάτη, καθώς και στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη [2, 3].
 
Η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη και η επιλογή της αποφασίζεται, αξιολογόντας τη σοβαρότητα της νόσου, το στάδιο εξέλιξής της, τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς και την ηλικία του.

Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται από τον ουρολόγο του για τις παρενέργειες (άμεσες ή μακροχρόνιες) της κάθε θεραπείας, που μπορεί να δημιουργήσουν  καταστάσεις μη αναστρέψιμες (ανικανότητα, κλπ) και την πιθανότητα μη θεραπείας της νόσου ή την πιθανότητα υποτροπής της.

Οι μετρήσεις του PSA συνέβαλαν στην έγκαιρη διάγνωση πολλών περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη, αλλά χρησιμοποιύνται επίσης για την  παρακολούθηση των ασθενών  και την έγκαιρη αντιμετώπιση της υποτροπής της νόσου [4].

 
Οι συμβατικές θεραπείες που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ριζική προστατεκτομή, η ακτινοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία ή θεραπεία στέρησης ανδρογόνου, η βραχυθεραπεία, η ενεργητική επαγρύπνιση, κρυοθεραπεία, ογκοθερμία ή ο συνδυασμός τους, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της νόσου ή την υποτροπή της μετά από την εφαρμογή κάποιας από τις παραπάνω θεραπείες [5].
 
Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνου (Androgen deprivation therapy) είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής  για τον προχωρημένο/μεταστατικό ή τον υποτροπιασμένο καρκίνο του προστάτη και συνιστάται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οριστική ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου [6]. 

Στους άνδρες με μεταστατικό ορμονανθεκτικό καρκίνο, δηλαδή καρκίνο που ανθίσταται στην ορμονική θεραπεία με αντιανδρογόνα, χορηγούνται διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα [ντοκεταξέλη (docetaxel) με πρεδνιζόνη] με στόχο την αύξηση της επιβιωσιμότητας των ασθενών.

Ο συνδυασμός ορμονοθεραπείας με ογκοθερμία φαίνεται να είναι μια ενθαρρυντική θεραπεία [7].

Αν και η  ορμονοθεραπεία με στέρηση ανδρογόνων θεωρείται ως μια πιθανή θεραπεία εξάλειψης του καρκίνου του προστάτη, εν τούτοις η ορμονοθεραπεία δεν είναι πάντοτε επιτυχής, διότι προοδευτικά τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη γίνονται μη ανδρογονοεξαρτώμενα με επακόλουθο την εξέλιξη της νόσου και τη δημιουργία ορμονανθεκτικού καρκίνου και μεταστάσεων [8]. 

Ο ανξέλεγκτος πολλαπλασιασμός του γονιδίου υποδοχέα ανδρογόνου, οι μεταλλάξεις του υποδοχέα ανδρογόνου και η αύξηση της γονιδιακής έκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνου φαίνεται ότι είναι μια εκλεκτική οδηγός δύναμη για την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη σε μια ορμονανθεκτική κατάσταση.  
 
Η αλλαγή της λειτουργίας ή της υπερέκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνου έχει παρατηρηθεί στον καρκίνο του προστάτη [9].
 
Η ρύθμιση των δραστηριοτήτων του υποδοχέα ανδρογόνου αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα  για τον έλεγχο ή την καταστολή της ανάπτυξης και εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη.

Εξαιτίας αυτής της πιθανής εξέλιξης και υποτροπής του καρκίνου του προστάτη, παρά τις συμβατικές θεραπείες, που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, διεθνώς, η ερευνητές  εδώ και χρόνια αναζητούν και έχουν  δοκιμάσει τη χημειοπροληπτική χορήγηση διαφόρων ατοξικών ουσιών, χωρίς να υπάρχουν για όλες θετικά αποτελέσμα.

Η ουσία που έχει ερευνηθεί περισσότερο απ' όλες, εδώ και πολλά χρόνια και υπόσχεται πολλά, είναι η κουρκουμίνη.

 
Η χημειοπρόληψη του καρκίνου του προστάτη

Ο όρος χημειοπρόληψη (chemoprevention) διατυπώθηκε το 1976 και είναι ο τρόπος πρόληψης του καρκίνου με τη χρησιμοποίηση φυσικών ή συνθετικών παραγόντων με στόχο την επιβράδυνση, διακοπή, αναστροφή ή πρόληψη της ανάπτυξης του καρκίνου [10]

Έκτοτε οι ερευνητές έχουν ερευνήσει  πολυάριθμους παράγοντες για την χημειοπρόληψη του καρκίνου με περιορισμένη αποτελεσματικότητα. 

Οι αντικαρκινικές, καρκινοπροληπτικές και αντιμεταστατικές ιδιότητες της κουρκουμίνης

Μια από τις πλέον ερευνημένες φυσικές ουσίες για τις αντικαρκινικές, χημειοπροληπτικές  και αντιμεταστατικές της ιδιότητες είναι η κουρκουμίνη.
Η κουρκουμίνη είναι το κύριο συστατικό του ριζώματος του φυτού Κουρκουμάς [Curcuma longa],  η οποία υπόσχεται πολλά, ως φυσική και ατοξική ουσία στη χημειοπρόληψη πολλαπλών καρκίνων.
 
Η χημειοπροφυλακτική δράση της κουρκουμίνης έχει αποδειχτεί με έρευνες σε καλλιέργιες καρκινικών κυττάρων και πειραματόζωα, στα οποία δημιουργήθηκε τεχνητός καρκίνος του προστάτη και σε κλινικές μελέτες φάσης Ι σε ανθρώπους.  Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι η κουρκουμίνη δρα χημειοπροφυλακτικά, αντικαρκινικά και αντιμεταστατικά, τροποποιώντας πολλαπλές μοριακές βιοχημικές οδούς της μακράς διαδικασίας της καρκινογένεσης, ασκώντας τη χημειοπροφυλακτικά, αντικαρκινικά και αντιμεταστατικκά αποτελέσματά της  μέσω διαφόρων πολλαπλών βιοχημικών μηχανισμών. 
 
Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνεται η προαγωγή της απόπτωσης (προγραμματισμένος θάνατος των καρκινικών κυττάρων), η ανακοπή των επιβιωτικών κυτταρικών σημάτων των καρκινικών κυττάρων, ο  καθαρισμός των ελεύθερων αντιδραστικών ριζών [scavenging reactive oxidative species (ROS)] και ο  περιορισμός του φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος του καρκίνου [11]. 
 
Η κουρκουμίνη πληροί τα χαρακτηριστικά του ιδεώδους χημειοπροληπτικού παράγοντα, λόγω της χαμηλής τοξικότητάς της, της εύκολης εξεύρεσής της, του φθηνού κόστους της.
  
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η κουρκουμίνη επιρρεάζει τα επίπεδα έκφρασης  των τυπικών πρωτεϊνικών σηματοδοτικών δεικτών του καρκίνου του προστάτη. 

Πρόσφατες έρευνες που απόδειξαν την χημειοπροφυλακτική, αντικαρκινική και αντιμεταστατική δράση της κουρκουμίνης 

Σε μια σημαντική μελέτη για τη δράση της κουρκουμίνης κατά ανδρογονοεξαρτώμενων καρκινικών κυττάρων του προστάτη LNCaP  και κατά μη ανδρογονοεξαρτώμενων καρκινικών κυττάρων του προστάτη PC-3  αναφέρεται ότι η κουρκουμίνη ελαττώνει τη βιολογική πρωτεϊνική δραστηριότητα του υποδοχέα ανδρογόνου [12]. 

Σε προηγηθείσες μελέτες έχει αποδειχτεί ότι η κουρκουμίνη ελαττώνει τη βιολογική δραστηριότητα της διενεργοποίησης [transactivation] και έκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνου και των συνπαραγόντων του (AP-1, NF-kappaB,  CBP) [13]. 

Σε μιαν άλλη μελέτη αναφέρεται ότι η κουρκουμίνη δρα προκαλώντας απόπτωση, τόσο στα ανθεκτικά ανδρογονοεξαρτώμενα, όσο και στα μη ανδρογονοεξαρτώμενα  καρκινικά κύτταρα του προστάτη.  Αυτό επιτυγχάνεται με την ελάττωση της βιολογικής δράσης των κατασταλτικών πρωτεϊνών της απόπτωσης και άλλων κρίσιμων πρωτεϊνών, όπως του υποδοχέα ανδρογόνου.
 
Βάσει αυτού, η κουρκουμίνη μπορεί να δώσει έναν εναλλακτικό, μη τοξικό τρόπο πρόληψης της εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη, του ανθεκτικού στην ορμονοθεραπεία καρκίνου του προστάτη και του  προχωρημένου καρκίνου του προστάτη, κάνοντάς τον να υποστεί απόπτωση [14]. 
 
Έχει επίσης αποδειχτεί ότι η κουρκουμίνη αποκλείει την ενεργοποίηση του ανδρογόνου  μεθυλτριενολόνης (R1881) και της IL-6 επί της γονιδιακής έκφρασης του PSA [PSA gene expression] σε καρκινικά κύτταρα προστάτη [LNCaP cells] [15, 16]. 

Σε μεγάλο αριθμό μελετών αναφέρεται ότι η κουρκουμίνη πολλαπλασιάζει τα κυτταροτοξικά αποτελέσματα των διαφόρων χημειοθεραπευτικών συμβατικών φαρμάκων και το σημαντικότερο  αναστέλλει την κλωνογονική ικανότητα και προκαλεί προ-αποπτωτικά αποτελέσματα στα φαρμακοανθεκτικά κύτταρα, που εκφράζουν δείκτες βλαστοκυττάρων [stem cells] [17].

Ιδιαιτέρως η κουρκουμίνη ελαττώνει σημαντικά την πολλαπλασιαστική ικανότητα και αυξάνει την απόπτωση των καλλιεργειών καρκινικών κυττάρων ανδρογονοεξαρτώμενου και μη ανδρογονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη [18].
 
Οι πυρηνικοί υποδοχείς ανδρογόνου και οι πρωτοποριακοί παράγοντες [pioneer factors] κατευθύνουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη. Οι επιθετικές μορφές του καρκίνου του προστάτη και οι αποτυχίες της ορμονοθεραπείας (θεραπεία στέρησης ανδρογόνου) προκύπτουν από την αναζωπύρωση της δραστηριότητας του υποδοχέα ανδρογόνου [androgen receptor (AR)] και την απορρύθμιση της συνενεργοποιητικής  πρωτεΐνης 300 και των πρωτοποριακών παραγόντων (π.χ.  GATA2 και FOXA1). 
 
Γιαυτό έχει δοθεί έμφαση στον εντοπισμό των μηχανισμών, μέσω των οποίων μπορεί να κατασταλεί συνδυασμένα η λειτουργία των ορμονοανθεκτικών υποδοχέων  ανδρογόνου και των πρωτοπριακών παραγόντων.
 
Η Karen E. Knudsen και οι συνεργάτες (2012) απέδειξαν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να ελαττώσει την αύξηση του  όγκου του ορμονανθεκτικού καρκίνου του προστάτη ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε ορμονοθεραπεία στέρησης ανδρογόνου.  

Έχει αποδειχτεί με έρευνες ότι η κουρκουμίνη ενισχύει τα αποτελέσματα της ορμονοθεραπείας (θεραπεία στέρησης ανδρογόνου) και ελαττώνει τον αριθμό των καρκινικών κυττάρων σε σύγκριση με καρκινικά κύτταρα που αντιμετωπίστηκαν μόνο με θεραπεία στέρησης ανδρογόνου. Επιπλέον αποδείχτηκε  ότι η κουρκουμίνη είναι ισχυρός αναστολέας του κυτταρικού κύκλου ζωής και επιβίωσης των καρκινικών κυτάρων.

Οι ίδιοι ερευνητές απέδειξαν σε πειραματόζωα για πρώτη φορά ότι η κουρκουμίνη, όχι μόνο εμποδίζει τη μετατροπή του ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη σε ορμονανθεκτικό, αλλά αποκλείει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και αύξηση του ήδη αναπτυχθέντος ορμονανθεκτικού καρκίνου του προστάτη  [19].

Έχει βρεθεί σε καλλιέργειες κυττάρων καρκίνου του προστάτη ότι, η κουρκουμίνη κατέστειλε τις κακοήθεις βιολογικές συμπεριφορές αυτών των κυττάρων,  ρυθμίζοντας τον άξονα miR-30a-5p/PCLAF [microRNA (miR)-30a-5p and PCNA clamp associated factor (PCLAF) expression]. [Exp Ther Med. 2021 Sep; 22(3): 969]. [25]


Στην ίδια έρευνα αποδείχτηκε ότι η κουρκουμίνη ενισχύει τα αποτελέσματα της ορμονοθεραπείας (θεραπεία στέρησης ανδρογόνου) και ελαττώνει τον αριθμό των καρκινικών κυττάρων σε σύγκριση με καρκινικά κύτταρα που αντιμετωπίστηκαν μόνο με θεραπεία στέρησης ανδρογόνου. Επιπλέον απέδειξαν ότι η κουρκουμίνη είναι ισχυρός αναστολέας του κυτταρικού κύκλου ζωής και επιβίωσης των καρκινικών κυτάρων.

Οι ίδιοι ερευνητές απέδειξαν σε πειραματόζωα για πρώτη φορά ότι η κουρκουμίνη, όχι μόνο εμποδίζει τη μετατροπή του ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη σε ορμονανθεκτικό, αλλά αποκλείει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και αύξηση του ήδη αναπτυχθέντος ορμονανθεκτικού καρκίνου του προστάτη  [19].

 Έχει βρεθεί με διάφορες μελέτες ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να να ενισχύσει την αντικαρκινική αποτελεσματικότητα των χημειοθεραπευτικών παραγόντων στα καρκινικά κύτταρα. Επιπλέον η κουρκουμίνη θα μπορούσε να ευασθητοποιήσει τα προστατικά καρκινικά κύτταρα στην ακτινοθεραπεία. 
 
Στα καρκινικά κύτταρα η ακτινοθεραπεία θα μπορούσε να να αυξορρυθμίσει (να αυξήσει το βιολογικό ρυθμό) την έκφραση του TNFα και στη συνέχεια να προκαλέσει δραστηριότητα  NF-κB , οδηγώντας στην πρόκληση  της πρωτεϊνης Bcl-2 και την αντίσταση στην ακτινοβολία.
Σημαντικό είναι ότι ο συνδυασμός κουρκουμίνης με ακτινοθεραπεία προκαλεί σημαντική αναστολή της δραστηριότητας του NF-κB με επακόλουθο τη σημαντική πρόκληση απόπτωσης [20].
 
Η κουρκουμίνη βρέθηκε ότι συνεργάζεται με τις ισοφλαβόνες στην ελάττωση του PSA  μέσω  των αντι-ανδρογονικών αποτελεσμάτων τους [21].
 
Έτσι λοιπόν η χρήση φυσικών διατροφικών  ουσιών, όπως η κουρκούμίνη σε συνδυασμό με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα  ή την ακτινοθεραπεία μπορεί να είναι μια θεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, ιδιαιτέρως μάλιστα του ορμονοανθεκτικού τοιούτου.
 
Σε έρευνες που έχουν γίνει σε καλλιέργειες κυττάρων και πειραματόζωα έχει βρεθεί ότι η κουρκουμίνη αναστέλλει τις οστεομιμιτικές ιδιότητες  που εκδηλώνονται στα ορμονοανθεκτικά καρκινικά κύτταρα του προστάτη. 
Η αναστολή αυτή επιτυγχάνεται με την παρεμβολή της κουρκουμίνης με τους κοινούς παρανομαστές μεταξύ αυτών των καρκινικών και των οστικών κυττάρων του καρκινομεταστατικού μικροπεριβάλλοντος, δηλαδή των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών.
 
Σε πειραματόζωα αποδείχτηκε η κουρκουμίνη τροποποιεί την  TGF-β σηματοδότηση που συμβαίνει στη θεμέλια ουσία του οστού. Αυτή η τροποποίηση  προκαλεί τη διάσπαση  της οστικής θεμέλιας ουσίας με την  αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας  της BMP- 7 [Μορφογονική πρωτείνη που αναστέλλει την οστική μετάφραση  [metastasis inhibitory bone morphogenic protein-7].
Αυτή η ενίσχυση της BMP-7 στο πλαίσιο του  TGF-β μέσα στο καρκινικό μικροπεριβάλλον φαίνεται να ενισχύει τη μεσεγχυματική προς την επιθηλιακή μετάβαση.
 
Το σημαντικότερο, βρέθηκε ότι ως επακόλουθο της ενίσχυσης της δράσης  BMP-7, ενισχύεται επίσης ένα νέο πρόγραμμα  δημιουργίας μιας νέας καφεοειδούς/μπεζ λιπογονικής διαφοροποίησης, το οποίο παίζει κάποιο ρόλο  στην ανακοπή της οστικής μετάστασης.
 
Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κουρκουμίνη  μπορεί να ανατρέψει τη σηματοδότηση  TGF-β προς ένα πρόγραμμα  μιας εναλλακτικής λιπογονικής διαφοροποίησης, που προστίθεται στην επιβεβαιωμένη από προηγούμενες έρευνες παρέμβασή της στις  οστεομιμητικές ιδιότητες της, που εμποδίζουν τη διαδικασία της οστικής μετάφρασης μέσα σε ένα χημειοπροληπτικό  και θεραπευτικό περιβάλλον, που αποτρέπει την οστική μετάσταση. [22]. 
 
Η χρόνια φλεγμονή του προστάτη μπορεί να προκαλέσει μετάσταση σε προδιατεθειμένα καρκινικά κύτταρα του προστάτη, διατηρώντας μια θετική προφλεγμονώδη και προμεταστατική αγκύλη αλληλορρύθμισης μεταξύ του NFκB και CXCL1/-2. Η κουρκουμίνη διακόπτει αυτή την αγκύλη αλληλορρύθμισης αναστέλλοντας τη σηματοδότηση του NFκB  και οδηγεί σε περιορισμό της μετάστασης in vivo [23].

Αυτά τα εντυπωσιακά αντικαρκινικά, χημειοπροληπτικά και αντιμεταστατικά αποτελέσματα της κουρκουμίνης σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων του προστάτη και σε πειραματόζωα είναι περιορισμένα στις κλινικές δοκιμές, λόγω της πτωχής απορροφητικότητάς της φυσικής σκόνης κουρκουμίνης από το έντερο και της πτωχής βιοδιαθεσιμότητά της, ακόμη και αν χορηγηθεί σε μεγάλες δόσεις από το στόμα (8-12 γραμμάρια ημερησίως).  

Αυτό το μειονέκτημα της κουρκουμίνης ξεπεράστηκε με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας,  μέσω της οποίας επινοήθηκαν ευαπορρόφητες μορφές κουρκουμίνης. Η πιο ευαπορρόφητη μορφή κουρκουμίνης που έχει επινοηθεί μέχρι σήμερα είναι η μικκυλιακή κουρκουμίνη, τεχνολογίας NocaSol®Courcumin, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα υπό υγρή μορφή, σε ειδικές κάψουλες συμπληρώματος διατροφής με την ονομασία Curcugkel.

Η μικκυλιακή κουρκουμίνη Curcugkel έχει μεγαλύτερη απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα κατά 18.500% από την απλή σκόνη κουρκουμίνης [24]. 

Αυτή η απορροφητικότητα είναι η μεγαλύτερη που έχει αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία της κουρκουμίνης. 
 
Παγκοσμίως πλέον στις κλινικές δοκιμές που διεξάγονται για λόγους πρόληψης, θεραπείας του καρκίνου του προστάτη και των μεταστάσεών του χρησιμοποιούνται οι ευαπορρόφητες μορφές κουρκουμίνης και τα συνθετικά ανάλογά της. 
 
 

 

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση
1. Schulz WA, Burchardt M, Cronauer MV. Molecular biology of prostate cancer. Mol Hum Reprod. 2003;9:437–448. [PubMed]

2. Gao W, Bohl CE, Dalton JT. Chemistry and structural biology of androgen receptor. Chemical Reviews. 2005;105(9):3352–3370. [PMC free article] [PubMed]

3. Heinlein CA, Chang C. Androgen receptor in prostate cancer. Endocrine Reviews. 2004;25(2):276–308. [PubMed]

4. Jaiswal S1, Sarmad R1, Arora S1, Dasaraju R1, Sarmad K2. Prostate Cancer for the Internist. N Am J Med Sci. 2015 Oct;7(10):429-35. doi: 10.4103/1947-2714.168660.

5. Miñana B, Rodríguez-Antolín A, Gómez-Veiga F, Hernández C, Suárez JF, Fernández-Gómez JM, Unda M, Burgos J, Alcaraz A, Rodríguez P, Moreno C, Pedrosa E, Cózar JM; Grupo Español de Cáncer de Próstata (GESCAP). Treatment trends for clinically localised prostate cancer. National population analysis: GESCAP group. Actas Urol Esp. 2015 Dec 23. pii: S0210-4806(15)00245-4. doi: 10.1016/j.acuro.2015.09.005.

6. Sasse AD, Sasse E, Carvalho AM, Macedo LT. Androgenic suppression combined with radiotherapy for the treatment of prostate adenocarcinoma: A systematic review. BMC Cancer.2012;12:54. [PMC free article] [PubMed] [Ref list]

7. Friedreich R. Douwes. Hyperthermia: a treatment possibility for prostate cancer. Oncothermia Journal 6:47--53 (2012)

8. Feldman BJ, Feldman D. The development of androgen-independent prostate cancer. Nat Rev Cancer. 2001;1:34–45. [PubMed]

9. Rahmani AH, Alzohairy M, Babiker AYY, Khan AA, Aly SM, Rizvi MA. Implication of androgen receptor in urinary bladder cancer: a critical mini review. International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics. 2013;4:150–155. [PMC free article] [PubMed]

10. Sporn MB, Dunlop NM, Newton DL, Smith JM. Prevention of chemical carcinogenesis by vitamin A and its synthetic analogs (retinoids). Fed Proc. 1976 May 1;35(6):1332-8. Review.

11. Wungki Park, A.R.M Ruhul Amin, Zhuo Georgia Chen, Dong M. Shin. New perspectives of curcumin in cancer prevention. Cancer Prev Res (Phila) Author manuscript; available in PMC 2014 May 1. Published in final edited form as: Cancer Prev Res (Phila). 2013 May; 6(5): 387–400. Published online 2013 March 6.

12. Guo H1, Xu YM, Ye ZQ, Yu JH, Hu XY. Curcumin induces cell cycle arrest and apoptosis of prostate cancer cells by regulating the expression of IkappaBalpha, c-Jun and androgen receptor. Pharmazie. 2013 Jun;68(6):431-4.

13. Nakamura K1, Yasunaga Y, Segawa T, Ko D, Moul JW, Srivastava S, Rhim JS. Curcumin down-regulates AR gene expression and activation in prostate cancer cell lines. Int J Oncol. 2002 Oct;21(4):825-30.

14. Dorai T1, Gehani N, Katz A. Therapeutic potential of curcumin in human prostate cancer-I. curcumin induces apoptosis in both androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2000 Aug;3(2):84-93.

15. Tsui KH1, Feng TH, Lin CM, Chang PL, Juang HH. Curcumin blocks the activation of androgen and interlukin-6 on prostate-specific antigen expression in human prostatic carcinoma cells. J Androl. 2008 Nov-Dec;29(6):661-8. doi: 10.2164/jandrol.108.004911. Epub 2008 Jul 31.

16. Arshad H. Rahmani, 1 ,* Mohammad A. Al Zohairy, 1 Salah M. Aly, 1 , 2 and Masood A. Khan 3 Curcumin: A Potential Candidate in Prevention of Cancer via Modulation of Molecular Pathways. Biomed Res Int. 2014; 2014: 761608. Published online 2014 Sep 10. doi:  10.1155/2014/761608

17. Mimeault M, Batra SK (2011) Potential applications of curcumin and its novel synthetic analogs and nanotechnology-based formulations in cancer prevention and therapy. Chin Med 6: 31.10.1186/1749-8546-6-31 PubMed: 21859497 [PMC free article] [PubMed]

18. Piantino CB, Salvadori FA, Ayres PP, Kato RB, Srougi V et al. (2009) An evaluation of the anti-neoplastic activity of curcumin in prostate cancer cell lines. Int Braz J Urol 35:

19. Supriya Shah, Shikha Prasad, Karen E. Knudsen. Targeting pioneering factor and hormone receptor cooperative pathways to suppress tumor progression. Cancer Res. 2012 March 1; 72(5): 1248–1259. Published online 2012 January 18.doi: 10.1158/0008-5472.CAN-11-0943

20. Chendil D, Ranga RS, Meigooni D, et al. Curcumin confers radiosensitizing effect in prostate cancer cell line PC-3. Oncogene. 2004;23:1599–1607. [PubMed]

21. Ide H, Tokiwa S, Sakamaki K, et al. Combined inhibitory effects of soy isoflavones and curcumin on the production of prostate-specific antigen. Prostate. 2010;70:1127–1133. [PubMed]

22. Dorai T, Diouri J, O'Shea O, Doty SB. Curcumin Inhibits Prostate Cancer Bone Metastasis by Up-Regulating Bone Morphogenic Protein-7 <i>in Vivo.</i>. J Cancer Ther. 2014 Apr 1;5(4):369-386.

23. Killian PH1, Kronski E, Michalik KM, Barbieri O, Astigiano S, Sommerhoff CP, Pfeffer U, Nerlich AG, Bachmeier BE. Curcumin inhibits prostate cancer metastasis in vivo by targeting the inflammatory cytokines CXCL1 and -2. Carcinogenesis. 2012 Dec;33(12):2507-19. doi: 10.1093/carcin/bgs312. Epub 2012 Oct 5.

24. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9. - See more at: http://curcumin.gr/page.php?pid=110#sthash.g2DurfQ9.dpuf.

25.Pan L, Sha J, Lin W, Wang Y, Bian T, Guo J.Curcumin inhibits prostate cancer progression by regulating the miR-30a-5p/PCLAF axis. Exp Ther Med. 2021 Sep;22(3):969. doi: 10.3892/etm.2021.10401. Epub 2021 Jul 7.

 


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.