Ρευματοειδής Αρθρίτιδα: Η κουρκουμίνη είναι αποτελεσματικότερη από τη δικλοφαινάκη σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel
 Η έρευνα έχει αποδείξει ότι  η πολυφαινόλη κουρκουμίνη, που είναι το κύριο συστατικό του ριζώματος του φυτού κουρκούμη η μακρά (Curcuma longa) είναι ένα πολύ πλειοτροπικό μόριο.

Αυτό σημαίνει ότι η κουρκουμίνη  έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά με πολλούς ταυτόχρονα μοριακούς στόχους, περιλαμβανομένης και της φλεγμονής.

Έχει αποδειχτεί σε καλλιέργειες κυττάρων και πειραματόζωα ότι, η  κουρκουμίνη είναι μια ισχυρή αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδης, αντιαρθριτική, αντικαρκινική, καρκινοπροφυλακτική και αντιμεταστατική ουσία, που η χορήγησή της δεν συνοδεύεται από παρενέργειες [1, 2].

Οι ερευνητές Chandran BGoel A. (2013) με μια πιλοτική κλινική μελέτη αξιολόγησαν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης, όταν την χορήγησαν μόνη και όταν την χορήγησαν σε συνδυασμό με το μη στερινοειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, την νατριούχο δικλοφαινάκη [diclofenac sodium] σε ασθενείς με ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα [3].

Συγκεκριμένα, σαράντα πέντε ασθενείς, στους οποίους είχε τεθεί η διάγνωση της  ρευματοειδούς αρθρίτιδας, τους χώρισαν στην τύχη, σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα χορήγησαν μόνον κουρκουμίνη (500 mg), στη δεύτερη ομάδα μόνον νατριούχο δικλοφαινάκη (50mg) και στην τρίτη ομάδα χορήγησαν συνδυασμένα κουρκουμίνη και νατριούχο δικλοφαινάκη.

Κύριο καταληκτικό σημείο της αγωγής αυτής ήταν η παρακολούθηση της  ελάττωσης του σκορ δραστηριότητας της νόσου [Disease Activity Score (DAS)] [3].

Στα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης περιέλαβαν  τα κριτήρια της του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας [American College of Rheumatology (ACR)], που αφορούν τους βαθμούς ελάττωσης της ευαισθησίας και οιδήματος των αρθρώσεων των πασχόντων από ρευματοειδή αρθρίτιδα [3].

Οι ασθενείς και των τριών θεραπευτικών ομάδων  έδειξαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στο σκορ  DAS.

Είναι ενδιαφέρον  ότι η ομάδα των ασθενών που πήρε μόνον την κουρκουμίνη  είχε το υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης  σε όλες τις επιδόσεις (scors) των   DAS και  ACR (ACR 20, 50 and 70) και αυτές οι επιδόσεις ήσαν σημαντικά καλύτερες, από τις επιδόσεις των ασθενών που πήραν νατριούχο δικλοφαινάκη.

Το πιο σημαντικό ήταν ότι η κουρκουμίνη βρέθηκε να είναι ασφαλής και δεν προκάλεσε οποιαδήποτε παρενέργεια [3].

Η κουρκουμίνη διαθέτει δράση αντι-TNF-άλφα

Στις αρθρώσεις που έχουν προσβληθεί από ρευματοειδή αρθρίτιδα εκφράζονται πολλές προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, μεταξύ των οποίων  περιλαμβάνεται ο   ογκονεκρωτικός   παράγοντας-α  [TNF-α], χημειοκίνες και αυξητικοί παράγοντες.

Ο ογκονεκρωτικός  παράγοντας-α είναι ο κύριος μεσολαβητής της φλεγμονής και των νόσων που σχετίζονται με φλεγμονή, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, ψωρίαση και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.

Οι γνώσεις αυτές οδήγησαν στην επινόηση αντι-ΤΝF-α φαρμάκων, όπως η ινφλιξιμάμπη (χιμαιρικό αντι-ΤΝF-α μονοκλωνικό αντίσωμα ή mAB, το εξανθρωποποιημένο αντίσωμα ΤΝF-α (Humira) και ο ευδιάλυτος ΤΝF υποδοχέας ΙΙ [ετανερσέπτη (Enbrel)] [4].

Τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων ελεγχομένων κλινικών δοκιμών που έχουν γίνει μέχρι τώρα με τα αντι-ΤΝF-α φάρμακα ή αναστολείς ΤΝF-α έχουν δείξει ότι, περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα που τους χορηγήθηκαν  αντι-TNF φάρμακα  δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία, επιδεικνύουν απόκριση κάτω του επιθυμητού, χάνουν την απόκριση προς το φάρμακο ή εκδηλώνουν παρενέργειες προς αυτά [5].

Οι ασθενείς, στους οποίους χορηγήθηκε ένα αντι-TNF φάρμακο και απέτυχε η δράση του ή στους ασθενείς  που έπρεπε να σταματήσουν τη λήψη ενός αντι-TNF παράγοντα, για κάποιο λόγο μπορεί να χορηγηθεί κάποιο άλλο αντιρρευματικό φάρμακο βιολογικής τροποποίησης της νόσου [ biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (bDMARD)]  που δρά με κάποιον άλλο μηχανισμό [6, 7].

Μερικές από τις σημαντικές παρενέργειες που εκτεταμένα σχετίζονται με τα αντι-TNF-α φάρμακα ή αναστολείς ΤNF-α είναι η πρόκληση λεμφώματος , λοιμώξεων, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, απομυελινικής νόσου, λυκοειδούς συνδρόμου, παραγωγής αυτοαντισωμάτων, τοπικών αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης του φαρμάκου και συστηματικές αντιδράσεις [8].

Δεδομένου ότι οι  πλείστοι από τους  αναστολείς ΤΝF προκαλούν ανεπιθύμητες παρενέργειες στους ασθενείς και είναι πολύ ακριβά φάρμακα, η χρησιμοποίηση της κουρκουμίνης, με λήψη της  από το στόμα, αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό μέσο για τις νόσους που σχετίζονται με τον ΤΝF-α.

Μέχρι σήμερα έχει  αποδειχτεί ότι η  κουρκουμίνη μπορεί να αποκλείσει τη δράση του ογκονεκρωτικού παράγοντα-α [TNF-α] και την παραγωγή του. Αυτό έχει αποδειχτεί σε κυτταρικές καλλιέργειες,  σε πειραματόζωα  και σε ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα [9].

Συγκριτικά αποτελέσματα κουρκουμίνης, δικλοφαινάκης και του συνδυασμού τους σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα

 Στην κλινική  μελέτη των Chandran BGoel A. παρέχονται οι πρώτες αποδείξεις  για την ασφάλεια και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και ανωτερότητα  της θεραπείας με χορήγηση κουρκουμίνης  σε ασθενείς με ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αυτό το θεραπευτικό γεγονός έχει δημιουργήσει την  ανάγκη για τη διενέργεια μελλοντικών, ευρείας κλίμακας κλινικών δοκιμών που θα επικυρώσουν  αυτά τα ευρήματα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες αρθριτιδικές καταστάσεις [3].

Η χορήγηση φυσικής σκόνης κουρκουμίνης 8-12 γραμμαρίων ημερησίως από το στόμα δεν εξασφαλίζει σταθερά επίπεδα ελεύθερης κουρκουμίνης όλο το εικοσιτετράωρο. Παρά τούτο τα επίπεδα της ελεύθερης κουρκουμίνης, όση ώρα υπάρχουν στην κυκλοφορία του αίματος δρουν αποτελεσματικά μεν, αλλά δεν είναι ανεκτό από τους ασθενείς να παίρνουν καθημερινά τόσο μεγάλη ποσότητα, υπό μορφή καψουλών ή δισκίων ή απλής σκόνης  κουρκουμίνης[10].

Το μειονέκτημα αυτό της κουρκουμίνης έχει ξεπεραστεί με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας, η οποία βοήθησε στη δημιουργία ευαπορρόφητων και πιο βιοδιαθέσιμων μορφών κουρκουμίνης.

Η πιο ευαπορρόφητη και βιοδιαθέσιμη μορφή κουρκουμίνης που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα  είναι το Curcugkel [κάψουλες υγρής μικκυλιακής κουρκουμίνης Γερμανικής τεχνολογίας και προέλευσης NovaSOL®Curcumin, που κυκλοφορεί  ως συμπλήρωμα διατροφής].

Η υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη των καψουλών του Curcugkel  έχει μεγαλύτερη απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα από την απλή σκόνη κουρκουμίνης κατά 18.500% ή μεγαλύτερη κατά  185 φορές με βάση την AUC [10].

Κάθε κάψουλα Curcugkel περιέχει 670mg ΝοvaSOL®Curcumin, που αντιστοιχεί σε 36 mg καθαρής κουρκουμίνης ή 8 γραμμάρια φυσικής σκόνης κουρκουμίνης ή 16 κάψουλες ή χάπια σκόνης κουρκουμίνης των 500mg.

 Η δοσολογία του Curcugkel είναι μία-δύο κάψουλες  ημερησίως, επί 3 μήνες που μπορεί να παραταθεί βάσει των οδηγιών του θεράποντος ιατρού.

Tο Curcugkel σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδος (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 25.11 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ [συν 2,00€ μεταφορικά + 1,86 αντικαταβολή (σύνολο 3,86 Ευρώ)].

Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026658, 2744023768. Κινητό: 6944280764 ή στέλνοντας mail: pharmage@otenet.gr ή μέσω του e-shop της pharmagel. Αν είστε κάτοικος Κύπρου ή άλλης χώρας του εξωτερικού επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας πληροφορήσουμε το κόστος των μεταφορικών.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Chen JW1, Tang YLLiu HZhu ZYLü DGeng NChen Y [Anti-proliferative and anti-metastatic effects of curcumin on oral cancer cells]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2011 Feb;29(1):83-6.

2. Zhang L1, Cheng X2, Gao Y2, Zhang C3, Bao J2, Guan H4, Yu H2, Lu R5, Xu Q6, Sun Y7. Curcumin inhibits metastasis in human papillary thyroid carcinoma BCPAP cells via down-regulation of the TGF-β/Smad2/3 signaling pathway. Exp Cell Res. 2016 Feb 15;341(2):157-65. doi: 10.1016/j.yexcr.2016.01.006. Epub 2016 Jan 27.

3. Chandran BGoel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res. 2012 Nov;26(11):1719-25. doi: 10.1002/ptr.4639. Epub 2012 Mar 9.

4. Bharat B Aggarwal, Subash C Gupta, Bokyung Sung. Curcumin: an orally bioavailable blocker of TNF and other pro-inflammatory biomarkers. Br J Pharmacol. 2013 Aug; 169(8): 1672–1692. Published online 2013 Jul 26. doi: 10.1111/bph.12131

5. American College of Rheumatology Subcommittee on Rheumatoid Arthritis Guidelines. Guidelines for the management of rheumatoid arthritis: 2002 update. Arthritis Rheum. 2002;46:328–46. [PubMed]

6. Rubbert-Roth A, Finckh A. Treatment options in patients with rheumatoid arthritis failing initial TNF inhibitor therapy: a critical review. Arthritis Res Ther. 2009;11(Suppl 1):S1. doi: 10.1186/ar2666. [PMC free article][PubMed] [Cross Ref]

7. Emery P. Optimizing outcomes in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to anti-TNF treatment. Rheumatology (Oxford) 2012;51:v22–v30. doi: 10.1093/rheumatology/kes115. [PubMed] [Cross Ref]

8. Scheinfeld N. Adalimumab (Humira): a brief review for dermatologists. J Dermatolog Treat. 2004;15:348–352.[PubMed]

9. Aggarwal BB1, Gupta SCSung B. Curcumin: an orally bioavailable blocker of TNF and other pro-inflammatory biomarkers. Br J Pharmacol. 2013 Aug;169(8):1672-92. doi: 10.1111/bph.12131.

10.Vareed SK, Kakarala M, Ruffin MT, Crowell JA, Normolle DP, Djuric Z, Brenner DE. Pharmacokinetics of curcumin conjugate metabolites in healthy human subjects. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 Jun; 17(6):1411-7.[PubMed] [Ref list]

11. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9.

Το παρόν άρθρο επανερευνήθηκε και ανανεώθηκε την 4η Φεβρουαρίου του 2017


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.