Η κουρκουμίνη καταστέλλει την εξέλιξη των κυττάρων του πλακώδους καρκινώματος του λάρυγγα©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Η χορήγηση κουρκουμίνης στον καρκίνο του λάρυγγα δεν αποτελεί θεραπεία της νόσου, αλλά η κουρκουμίνη μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματικά μαζί με τις κλασικές θεραπείες που εφαρμόζονται στους ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα, λόγω των αντικαρκινικών, καρκινοπροφυλακτικών και αντιμεταστατικών ιδιοτήτων της..Η κουρκουμίνη είναι μια πολυφαινόλη που εξάγεται από τα ριζώματα του φυτού Κουρκουμάς [Curcuma longa ). Η κουρκουμίνη έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές, καρκινοπροφυλακτικές και αντιμεταστατικές ιδιότητες, όπως αυτό έχει αποδειχτεί σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων, διαφόρων τύπων καρκίνου και σε πειραματόζωα. 
 
Γκέλη Αικατερίνη
Ιατρός, 
Ακτινοδιαγνώστρια 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην Ιατρική Διατροφολογία,
Ακτινοδιαγνωστική και 
Υπερηχογραφική Διαγνωστική
Περιβαλλοντική Ιατρική, 
Συμπληρωματική Ιατρική
Διεύθυνση Ιατρείου:
Παπαληγούρα 16, Άσσος 
Κορινθίας, Τηλ. 2741087758,
6944644820 
email:kgkeli@hotmail.com

Έχει αποδειχτεί σε καλλιέργειες κυττάρων καρκίνου του λάρυγγα  ότι η κουρκουμίνη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό  αυτών των καρκινικών κυττάρων μέσω της βιοχημικής οδού Bcl-2 και PI3K/Akt  και μέσω της αύξησης της βιολογικής ρύθμισης  του  miR-15a [1].

Ο Zhu X και  Zhu R  (2018) ερεύνησαν  τους μηχανισμούς δράσης της κουρκουμίνης στα κύτταρα του  πλακώδους  καρκινώματος  του λάρυγγα [laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC).

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε  η ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση ανάστροφης μεταγραφάσης-πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο με στόχο την  ανίχνευση των εκφράσεων του miR-145 σε ιστούς και τα κύτταρα του πλακώδους καρκινώματος του λάρυγγα (LSCC).

 Οι επιδράσεις του miR-145 ή (microRNA 145) και της κουρκουμίνης στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, την απόπτωση, τον κυτταρικό κύκλο, τη μετανάστευση και την κυτταρική εισβολή  διερευνήθηκαν με δοκιμασία ΜΤΤ, ανάλυση κυτταρομετρίας ροής, μετανάστευση Transwell και ανίχνευση εισβολής αντίστοιχα. 

Οι επιδράσεις του miR-145 σε συνδυασμό με κουρκουμίνη επί της οδού κινάσης φωσφοϊνοσιτόλης 1,3 (PI3K) / πρωτεϊνικής κινάσης Β (Akt) / στόχου θηλαστικού της ραπαμυκίνης (mTOR) ανιχνεύθηκαν με ανάλυση στυπώματος Western.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μειώθηκε σημαντικά το miR-145 στους  ιστούς και τα κύτταρα του καρκινώματος πλακώδους επιθηλίου του λάρυγγα (LSCC). 

Η χορήγηση κουρκουμίνης αύξησε την έκφραση του  miR-145 στα  κύτταρα του  LSCC με τρόπο εξαρτώμενο από τη δόση. 

Η υπερέκφραση του  miR-145 και η θεραπεία με κουρκουμίνη  κατέστειλαν σημαντικά τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, τη μετανάστευση και την εισβολή, και  προκάλεσαν  τη  διακοπή του κυτταρικού κύκλου και  της απόπτωσης των κυττάρων  LSCC. 

Επιπλέον, η θεραπεία με κουρκουμίνη αντέστρεψε τα αυξημένα αποτελέσματα επί της  βιωσιμότητας των κυττάρων, της μετανάστευσης,  της εισβολής και τα ανασταλτικά αποτελέσματα  στην απόπτωση που  έχουν προσδοθεί  από τα αντι-miR-145 στα κύτταρα  LSCC. 

Η θεραπεία με κουρκουμίνη  επιδείνωσε δραματικά την προκαλούμενη από το miR-145 αναστολή της βιοχημικής οδού PI3K / Akt / mTOR και αντέστρεψε την ενεργοποίηση της PI3K / Akt / mTOR στο LSCC με τη μεσολάβηση της αντι-miR-145.

Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι η  κουρκουμίνη κατέστειλε την εξέλιξη του LSCC μέσω της αύξησης της βιολογικής  ρύθμισης (upregulation) του miR-145 και της κταστολής της βιοχημικής οδού PI3K / Akt / mTOR [2]

Η κουρκουμίνη  για να δράσει αντικαρκινικά στους ανθρώπους πρέπει να χορηγηθεί από το στόμα υπό μορφή καψουλών ή δισκίων, αλλά σε μεγάλες καθημερινές δόσεις των 8-12  γραμμαρίων. Η ανάγκη χορήγησης μεγάλων δόσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η φυσική σκόνη κουρκουμίνης διαθέτει πολύ πτωχή απορροφητικότητα από το έντερο και αποβάλλεται ταχύτατα από τον οργανισμό.

Αυτή η δοσολογία της κουρκουμίνης είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και συνοδεύεται από γαστρεντερικές διαταραχές.


Η χορήγηση κουρκουμίνης μαζί με πιπερίνη μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση της κουρκουμίνης κατά 2000% [3].

Όμως, η  υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη [Curcugkel] είναι 18.500% φορές πιο ευαπορρόφητη και βιοδιαθέσιμη από την απλή σκόνη φυσικής κουρκουμίνης [4]

Μία κάψουλα υγρής μικκυλιακής κουρκουμίνης Curcugkel περιέχει 670 mg  Novasol® Curcumin, ήτοι: 40 mg καθαρής ευαπορρόφητης και βιοδιαθέσιμης  κουρκουμίνης), η οποία ισοδυναμεί με 7400 mg ή περίπου 16 κάψουλες φυσικής  σκόνης κουρκουμίνης ή 185 g  σκόνης ρίζας .

Η χορήγηση κουρκουμίνης στον καρκίνο του λάρυγγα δεν αποτελεί θεραπεία της νόσου, αλλά  η κουρκουμίνη  μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματικά μαζί με τις κλασικές θεραπείες που εφαρμόζονται στους ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα, λόγω των αντικαρκινικών, καρκινοπροφυλακτικών και αντιμεταστατικών ιδιοτήτων της.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση 

1.Shaofeng MouZhongxin ZhouYukai HeFuxing Liu, and Lili Gong.  Curcumin inhibits cell proliferation and promotes apoptosis of laryngeal cancer cells through Bcl-2 and PI3K/Akt, and by upregulating miR-15a. Oncol Lett. 2017 Oct; 14(4): 4937–4942.

Published online 2017 Aug 10. doi: 10.3892/ol.2017.6739

2. Zhu XZhu R. Curcumin suppresses the progression of laryngeal squamous cell carcinoma through the upregulation of miR-145 and inhibition of the PI3K/Akt/mTOR pathway. Onco Targets Ther. 2018 Jun 19;11:3521-3531. doi: 10.2147/OTT.S159236. eCollection 2018.

3. Shoba, G., Joy, D., Joseph, T., Majeed, M. et al., Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998, 64, 353–356.

4. Schiborr C1, Kocher ABehnam DJandasek JToelstede SFrank JThe oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexesMol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9.

 

 

 


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.