Η κουρκουμίνη και η βιταμίνη D3 μπορούν να σταθεροποιήσουν την εξέλιξη της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας και του μικρού λεμφοκυτταρικού λεμφώματος©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) ή μικρό λεμφοκυτταρικό λέμφωμα (SLL) η χορήγηση υψηλών δόσεων κουρκουμίνης και βιταμίνης D3 μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση αυτών των νοσημάτων.Σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) ή μικρό λεμφοκυτταρικό λέμφωμα (SLL) η  χορήγηση υψηλών  δόσεων  κουρκουμίνης και βιταμίνης D3  μπορεί  να βοηθήσει στη σταθεροποίηση αυτών των νοσημάτων.

Οι τρέχουσες θεραπείες της χρόνιας λεμφοκυτταρικής  λευχαιμίας ( CLL)  και

του  μικρού  λεμφοκυτταρικού  λεμφώματος/ SLL έχουν συχνές τοξικές παρενέργειες, χωρίς να είναι θεραπευτικές. 

Αρκετές μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η έγκαιρη θεραπεία αυτών των νοσημάτων δεν εγγυάται μεγαλύτερη συνολική επιβίωση των πασχόντων.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον με πολλαπλές κλινικές δοκιμές ότι, η χορήγηση, τόσο της κουρκουμίνης σε υψηλές δόσεις (8 γραμμάρια ημερησίως), όσο και μεγάλης δόσης βιταμίνης D3 (10.000 ΙU ημερησίως, σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους είναι ασφαλής.

Η κουρκουμίνη αποδείχθηκε ότι διακόπτει  τις αλληλεπιδράσεις των κυττάρων της CLL με το μικροπεριβάλλον,   προκαλεί απόπτωση, που είναι  ανεξάρτητη από βλάβη του DNA και αυξάνει το βιολογικό ρυθμό (upregulate) του  υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) των κακοήθων λεμφοκυττάρων.

Ο William M. Και οι συνεργάτες (2018) υποθέσανε  ότι η συνδυασμένη χορήγηση κουρκουμίνης και βιταμίνης D είναι ασφαλής και δραστική κατά των  CLL / SLL και ότι θα καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου.

Γιαυτό το λόγο έκαναν μια ανοιχτή δοκιμή φάσης ΙΙ για ασθενείς, στους οποίους δεν είχε προηγηθεί θεραπεία και βρίσκονταν σε  ασυμπτωματικό στάδιο Rai 0-II CLL / SLL που δεν συμπίπτει, προς το παρόν, με τα θεραπευτικά κριτήρια   της Ομάδας Εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο των ΗΠΑ  (NCI-WG).

 Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 8 γρ. σκόνης κουρκουμίνης και αι 10.000 IU βιταμίνης D3 (VD) από το στόμα, καθημερινά.

Η βιταμίνη D3  ξεκίνησε 1 εβδομάδα μετά την κουρκουμίνη. Και  οι δύο παράγοντες χορηγήθηκαν  μέχρι  και έξι κύκλους,  4 εβδομάδων. 

Το κύριο τελικό σημείο της έρευνας  ήταν το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (overall response rate, ORR) με βάση τα κριτήρια της NCI-WG. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία ήταν η χωρίς συμβάματα  συνολική επιβίωση  και ο χρόνος για την επόμενη θεραπεία (TTNT).

Έγένοντο μετρήσεις στο πλάσμα των ασθενών των επιπέδων του μεταβολίτη της βιταμίνης D3, ήτοι της 25 υδροξυβιταμίνης D3 και των μεταβολιτών της κουρκουμίνης, ήτοι του γλυκουρονιδίου της κουρκουμίνης και της θειικής κουρκουμίνης.

Μετρήθηκε επίσης με κυτταρομετρία ροής ο  φωσφορυλιωμένος NF-κΒ (ο ενισχυτής ενεργοποιημένων κυττάρων Β πυρηνικός  παράγοντας ελαφριάς αλυσίδας κάππα- Β), που είναι ένας επικυρωμένος φαρμακοδυναμικός δείκτης της δραστηριότητας της κουρκουμίνης καθώς και ο υποδοχέας της βιταμίνης D (VDR) στα κύτταρα CLL.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι:  Από τους συνολικά 35 ασθενείς που περιελήφθησαν στην έρευνα, το  51% ήσαν  άνδρες, συσσωρεύτηκαν στη δοκιμή. Από αυτούς οι  30 (86%) αξιολογήθηκαν για την ικανότητά τους να ανταποκριθούν. 

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 60 έτη (κύμανση 45-80 έτη).
Οι περισσότεροι είχαν CLL (97%). Το 51% ήταν το στάδιο Rai 0 και το 49% ήταν το στάδιο Rai 1.

Οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες περιελάμβαναν del13q14 (37%), τρισωμία 12 (11%), del 11q22 (11%) και del 17p (3%).

Το 20% είχε επίπεδα ΖΑΡ-70> 20%. Ο μέσος αριθμός κύκλων που λήφθηκαν ήταν 5 (εύρος 1-6) και η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή συνολικά.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) ήταν η διάρροια / γαστρεντερική διαταραχή στο 69% των ασθενών (14% ήταν βαθμού 3). Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες.

Δεκαοκτώ ασθενείς (51%) ολοκλήρωσαν και τους 6 κύκλους θεραπείας. 10 (29%) απέσυραν τη συγκατάθεσή τους, 4 (11%) διέκοψαν τη θεραπεία λόγω διάρροιας και 3 (9%) ασθενείς προχώρησαν στη θεραπεία.

Η καλύτερη ανταπόκριση ήταν η σταθεροποίηση της νόσου στους  28/30 (93%) ασθενείς.

Μετά από μια μέση παρακολούθηση των ασθενών, επί 29 μήνες η επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων [event-free survival (EFS)] ήταν 72,0%. To 74.1 δεν ξεκίνησε νέα θεραπεία  και η συνολική επιβίωση ήταν 100%.

Το συμπέρασμα που εξάγεται από αυτή την έρευνα  είναι ότι, ο συνδυασμός κουρκουμίνης και υψηλής δόσης βιταμίνης D3 είναι ασφαλής και καλά ανεκτός σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία ( CLL) πρώιμου σταδίου.

Αν και δεν παρατηρήθηκαν αποκρίσεις, η πλειονότητα των ασθενών διατηρούσε σταθερή ασθένεια κατά τη διάρκεια της θεραπεία.

Σχεδιάζεται να γίνει  μακρύτερη  παρακολούθηση αυτής της μελέτης για τον προσδιορισμό των μακροπρόθεσμων ποσοστών εξέλιξης της χρόνιας λεμφοκυτταρικής  λευχαιμίας (CLL)  των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με κουρκουμίνη και βιταμίνη D3.

Σημείωση: Η λήψη 8 γραμμαρίων κουρκουμίνης ημερησίως από το στόμα, δηλαδή η λήψη 16 καψουλών σκόνης κουρκουμίνης των 500 mg ημερησίως δεν είναι εύκολη διαδικασία για τους ασθενείς. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να ξεπεραστεί με τη λήψη μιας κάψουλας υγρής μικυλιακής κουρκουμίνης Curcugkel.

Κάθε κάψουλα Curcugkel περιέχει 670mg υγρής μικυυλιακής κουρκουμίνης (NovaSOL® Curcumin),  που αντιστοιχεί σε 40 mg καθαρής κουρκουμίνης ή  7.400 mg ή περίπου 8 γραμμάρια φυσικής σκόνης κουρκουμίνης ή 185 γραμμάρια σκόνη ρίζας κουρκουμά. H υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη του Curcugkel είναι πιο ευαπορρόφητη και βιοδιαθέσιμη από την απλή σκόνη κουρκουμίνης κατά 18.500%.

Η λήψη βιταμίνης D3 απαιτεί τη λήψη δισκίων ή καψουλών που περιέχουν έκδοχα, τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν την απορρόφηση της βιταμίνης D3 από το έντερο. Μπορεί να χορηγηθεί η πιο ευαπορρόφητη μορφή βιταμίνης D3, που είναι η φυσική βιταμίνη D3, που φέρεται σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (D3 Gkelin drops). Μία σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1.000 IU (Διεθνείς Μονάδες) φυσικής και όχι συνθετικής βιταμίνης D3.

Πολύ εύκολα μπορεί ο ασθενής να στάξει 10 σταγόνες D3 Gkelin drops σε ένα κουταλάκι και να τις πάρει μετά το φαγητό, για όσο χρονικό διάστημα θα του υποδείξει ο θεράπων ιατρός του.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

Basem M. William, Kaylee Brillhart, Manuel Afable, Kristen Bakalarz, Brenda Cooper, Hillard M Lazarus, Stanton L. Gerson, Richard Creger,Kalyanam Nagabhushanam, James Grote, Pingfu Fu, Sandeep Kunati, Shuming Yang, Yan Xu, Philip Woost, James Jacobberger, Marcos de Lima and Paolo Caimi . A Phase II Study of Curcumin and Vitamin D in Previously Untreated Patients with Early Stage Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) or Small Lymphocytic Lymphoma (SLL). Blood 2018 132:1875; doi: https://doi.org/10.1182/blood-2018-99-112295

 


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.