Η μικκυλιακή κουρκουμίνη (Curcugkel) μπορεί να δράσει ευεργετικά στo σύνδρομο του Sjögren©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Η λήψη κουρκουμίνης μειώνει την έκφραση του mRNA, καθώς και την έκκριση των επιπέδων IL-6 (φλεγμονώδης κυτοκίνη) από τον ιστό των σιελογόνων αδένων ασθενών με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS), προκαλώντας έτσι αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα. Όμως, δεν είναι εύκολα ανεκτή από τους ασθενείς η χορήγηση των μεγάλων δόσεων των απλών καψουλών σκόνης κουρκουμίνης από το στόμα, για να δράσει αυτή αποτελεσματικά, έστω και με συγχορήγηση πιπερίνης. Γιαυτό μπορεί να χορηγηθούν κάψουλες μικκυλιακής κουρκουμίνης (Curcugkel), η οποία είναι 18.500% πιο ευαπορρόφητη από την απλή σκόνη κουρκουμίνης. Στο σύνδρομο Sjögren μπορεί να χορηγηθεί 1-2 κάψουλες ημερησίως με το φαγητό.Το σύνδρομο Sjögren είναι μια διαταραχή του ανοσοποιητικού σας συστήματος που προσδιορίζεται από τα δύο πιο κοινά συμπτώματά του - ξηροφθαλμία και ξηροστομία.
Η πάθηση συχνά συνοδεύει άλλες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο λύκος. Στο σύνδρομο Sjögren, επηρεάζονται πρώτοι οι βλενογόνιοι αδένες του στοματοφάρυγγα. Οι ασθενείς παραπονούνται για ξηροφθαλμία και ξηροστομία και οι γυναίκες για ξηρότητα του κόλπου.
 
 
Το σύνδρομο του Sjögren μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Όμως, οι περισσότεροι πάσχοντες είναι μεγαλύτεροι των 40 ετών, τη στιγμή της διάγνωσης. Η πάθηση είναι συχνότερη στις γυναίκες. Η θεραπεία της νόσου εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων [τεχνητός σίελος (Χerogkelin), εφαρμόζοντας στο στόμα και στον φάρυγγα ψεκασμούς  για την ανακούφιση της ξηροστομίας και ξηροφωνίας και τεχνητά δάκρυα για την ανακούφιση της ξηροφθαλμίας).
 
 
Με έρευνες έχει αποδειχτεί ότι η χρησιμοποίηση της κουρκουμίνη [κύριο συστατικό της σκόνης του ριζώματος του κουρκουμά (τροπικό φυτό)] μειώνει τη σοβαρότητα της νόσου και βελτιώνει τη νόσο που μοιάζει με λύκο/σύνδρομο Sjögren σε μοντέλο ποντικών. Η ανοσολογική βάση αυτών των επιδράσεων είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. 
 
 
Βάσει αυτών των δεδομένων ο Jayakanthan Kabeerdoss και οι συνεργάτες (2022) εξέτασαν τις επιδράσεις της κουρκουμίνης στις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες που εκκρίνονται από δευτερεύοντες σιελογόνους αδένες σε ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS) [1].
 
 
Η μελέτη τους στηρίχτηκε στη λήψη δειγμάτων ιστού από ελάσσονες σιελογόνους αδένες ασθενών από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βιοψία για ύποπτο πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS)
Οι ιστοί υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μόνο με φυτοαιμοσυγκολλητίνη (PHA) καθώς και με συνδυασμό φυτοαιμοσυγκολλητίνης (PHA) με κουρκουμίνη (30 μM) και καλλιεργήθηκαν στο καλλιεργητικό μέσο RPMI 1640 για 48 ώρες στους 37 °C σε εκκολαπτήριο CO2
 
 
Μετά την περίοδο επώασης, το υπερκείμενο της καλλιέργειας και οι ιστοί αποθηκεύτηκαν στον καταψύκτη (-80 °C). 
Ακολούθως μετρήθηκαν τα επίπεδα της IL-6 στο υπερκείμενο με κιτ ELISA. Η ιντερλευκίνη 6 ( IL-6 ) είναι μια ιντερλευκίνη που δρα, τόσο ως προφλεγμονώδης κυτοκίνη, όσο και ως αντιφλεγμονώδης μυοκίνη. Στους ανθρώπους, κωδικοποιείται από το γονίδιο IL6
 
Οι γονιδιακές εκφράσεις των προφλεγμονωδών κυτοκινών, συγκεκριμένα της IL-6, IL-8, TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-10, IL-17, IL-21 και IFN-γ, μετρήθηκαν με qPCR .
 Τα επίπεδα έκκρισης IL-6 και οι γονιδιακές εκφράσεις συγκρίθηκαν στατιστικά μεταξύ των ομάδων με τη δοκιμή Student's.
Ελέγχθηκαν σαράντα επτά ασθενείς. Οκτώ ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια ACR/EULAR για πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS).
 
Επτά ασθενείς με απουσία αδενικής φλεγμονής και αρνητική ορολογική αντίδραση αποτελούσαν ασθενείς ελέγχου για πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren.
 
 
Στην τελική ανάλυση  συμπεριλήφθηκαν 15 άτομα.  Στην ομάδα του πρωτοπαθούς συνδρόμου Sjögren (pSS), αλλά όχι στους μάρτυρες, τα μέσα επίπεδα IL-6 στο υπερκείμενο υγρό ήταν μικρότερα στα άτομα, που τους χορηγήθηκε κουρκουμίνη, συγκριτικά προς τα άτομα της υποομάδας που τους χορηγήθηκε φυτοαιμοσυγκολλητίνη PHA [5,5 (0,7-13,34) έναντι 18,3 (12-32) ng/ml. p = 0,0156]. 
 
 
Τα επίπεδα έκφρασης mRNA της IL-6 ήταν επίσης χαμηλότερα σε δείγματα που υποβλήθηκαν σε αγωγή με κουρκουμίνη σε σύγκριση με τα άτομα που πήραν μόνο φυτοαιμοσυγκολλητίνη (PHA), όταν οι περιπτώσεις και οι μάρτυρες αναλύθηκαν μαζί καθώς και όταν εξετάστηκαν μεμονωμένα (p = 0,0009 και p = 0,0078, αντίστοιχα).
 
Ωστόσο, η έκφραση της IL-1β του mRNA ήταν χαμηλότερη σε δείγματα που υποβλήθηκαν σε αγωγή μόνο με κουρκουμίνη σε σύγκριση με τα δείγματα που πήραν μόνο φυτοαιμοσυγκολλητίνη (PHA).
Δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα έκφρασης άλλων γονιδίων κυτοκίνης μεταξύ των υποομάδων που εξετάστηκαν υπό πειραματικές συνθήκες in vitro [1]. 
 
 
Συμπερασματικά, η κουρκουμίνη μείωσε την έκφραση του mRNA καθώς και την έκκριση των επιπέδων IL-6 από τον ιστό των σιελογόνων αδένων ασθενών με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS). Η κουρκουμίνη επίσης κατέστειλε τα προκαλούμενα από την φυτοαιμοσυγκολλητίνη (PHA) επίπεδα έκφρασης mRNA της IL-6 και της IL-1β σε ιστό ελασσόνων σιελογόνων αδένων ασθενών με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS) και ελέγχους όταν αναλύθηκαν μαζί ως συνδυασμένη ομάδα. 
 
 
Η χορήγηση απλής σκόνης κουρκουμίνης για να προκαλέσει αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση πρέπει να ληφθεί σε ημερήσια δόση των 8-12 γραμμαρίων. Όμως αυτή η δοσολογία δύσκολα γίνεται ανεκτή από το πεπτικό σύστημα. Έγιναν προσπάθειες συγχορήγησης κουρκουμίνης μαζί με πιπερίνη.
 
 
Πράγματι η πιπερίνη μπορεί να αυξήσει την απορροφητικότητα της κουρκουμίνης κατά 2000%. Όμως και αυτό το ποσοστό αύξησης θεωρείται ανεπαρκές και χρειάζεται να χορηγηθούν πολύ μεγάλες δόσεις κουρκουμίνης που δεν είναι ανεκτές από τους ασθενείς.
 
Ευτυχώς με τις πρόσφατες εξελίξεις της νανοτεχνολογίας έχουν επινοηθεί νέες μορφές κουρκουμίνης, που βελτιώνουν σημαντικά τόσο την απορρόφηση, όσο και τη βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης [2].
 
 
Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται τα νανοσωματίδια κουρκουμίνης, που έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώνεται η βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης, που ενώ δεν περιέχει τη διάσπαση και τον περαιτέρω μεταβολισμό, εν τούτοις διαθέτουν ενισχυμένες στοχευτικές ικανότητες [3].
 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ποικίλοι τύποι νανοσωματιδίων κουρκουμίνης, που είναι κατάλληλα για την αντιμετώπισης της φλεγμονής, όπως τα πολυμερή νανοσωματίδια, λιποσώμια, νανοσωματίδια συμπαγούς λιπιδίου, συνεζευγμένα πολυμερή και τα μικκύλια.
 
 
Από όλες αυτές τις μορφές κουρκουμίνης που έχουν επινοηθεί μέχρι σήμερα, η υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη NovaSol®Curcumin, που κυκλοφορεί, ως συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία Curcugkel, επιδεικνύει απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα κατά 18.500%, μεγαλύτερη από την απλή σκόνη κουρκουμίνης [31]. Μία δε κάψουλα Curcugkel ισοδυναμεί με 16 κάψουλες απλής σκόνης κουρκουμίνης.

Η δοσολογία του Curcugkel στη νόσο του Sjögren  είναι συνήθως μια κάψουλα ημερησίως, αλλά τροποποιείται ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων της νόσου.


ΒιβλιογραφικήΤεκμηρίωση

1. Kabeerdoss J, Sandhya P, Kurien BT, Scofield RH, Danda D. In vitro effects of curcumin on proinflammatory cytokines and expression of their genes in minor salivary gland tissue of patients with Sjogren's syndrome. Rheumatol Int. 2022 Mar;42(3):545-551

2. Patil VM, Das S, Balasubramanian K. Quantum Chemical and Docking Insights into Bioavailability Enhancement of Curcumin by Piperine in Pepper. J Phys Chem A. 2016 May 26; 120(20):3643-53.[PubMed]

3.Pandit RS, Gaikwad SC, Agarkar GA, Gade AK, Rai M. Curcumin nanoparticles: physico-chemical fabrication and its in vitro efficacy against human pathogens.3 Biotech. 2015 Dec; 5(6):991-997. [PubMed]

4.Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27. doi: 10.1002/mnfr.201300724. Epub 2014 Jan 9.

Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.