Δυνατότητες χρησιμοποίησης της κουρκουμίνης στη χημειοπροφύλαξη και χημειοθεραπεία του καρκίνου©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel
Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική της κουρκουμίνης.Η πολυφαινόλη κουρκουμίνη αποτελεί βασικό συστατικό του καρυκεύματος κουρκουμά που παράγεται από το φυτό  Κουρκούμη η μακρά ή Κουρκουμάς [Curcuma longa].

 Η κουρκουμίνη διαθέτει ένα ευρύ φάσμα αντιφλεγμονωδών, αντιοξειδωτικών και αντικαρκινικών ιδιοτήτων.

Πολλές από αυτές τις βιολογικές  ιδιότητες της κουρκουμίνης μπορεί να αποδοθούν:

1. Στην ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητά της να δρα  σε ουδέτερο περιβάλλον ή περιβάλλον με όξινο pH.

2. Στην ανακοπή  της κυτταρικής σηματοδότησης σε πολλαπλά επίπεδα, όπως οι μεταγραφικοί παράγοντες NF-κB και AP-1.

3. Στη δράση της επί κυτταρικών ενζύμων [κυκλοοξυγενάση και γλουταθειον S –τρανσφεράσες, (COX-2, MMPs)].

4. Στην ανακοπή του κυτταρικού κύκλου κυκλίνης D1 [cell cycle arrest (cyclin D1)]

5. Στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό  (EGFR και  Akt).

6. Στις κυτταρικές οδούς επιβίωσης (β-κατενίνη και μόρια συγκόλλησης) και τον  TNF

7. Στην ανοσοτροποποιητική της ικανότητα

8. Στη δράση της επί της κυτταρικής συνάφειας και της αγγειογένεσης [1]. 

Η καρκινοπροστατευτική δράση της κουρκουμίνης

Η κουρκουμίνη αυξάνει τη δραστηριότητα των πρωτεϊνών της οικογένειας της κασπάσης και μειώνει τη δραστηριότητα των  αντιαποπτωτικών  γονιδίων [Bcl-2 και Bcl-X(L)].

Επιπλέον η μικροσυστοιχιακή ανάλυση cDNA [cDNA microarrays analysis] προσθέτει μια νέα διάσταση για τις μοριακές αντιδράσεις σε επίπεδο γονιδιώματος [2].

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η ικανότητα της κουρκουμίνης να τροποποιεί τη γονιδιακή μεταγραφή και να προκαλεί κυτταρική απόπτωση (προγραμματισμένος θάνατος κυττάρων) σε προκλινικά μοντέλα.

Αυτό συνηγορεί  υπέρ της δυνατότητας της κουρκουμίνης να χρησιμοποιηθεί στη χημειοπροφύλαξη και χημειοθεραπεία του καρκίνου. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό ενδιαφέρον του κοινού,  των επιστημόνων και της ιατρικής κοινότητας για τη χρήση φυτοχημικών ουσιών, διατροφικής προέλευσης, που όταν χορηγούνται για χημειοπροφύλαξη ή χημειοθεραπεία του καρκίνου ή την αντιμετώπιση άλλων νόσων, δεν συνοδεύονται από παρενέργειες η κουρκουμίνη τυγχάνει υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος [3].

Η κουρκουμίνη έχει χαμηλή συστηματική βιοδιαθεσιμότητα, μετά από λήψη της από το στόμα. Αυτό περιορίζει τη δημιουργία επαρκών συγκεντρώσεών της, ικανών να ασκήσουν φαρμακολογικό αποτέλεσμα σε ορισμένους ιστούς, να διατηρήσουν δραστικά βιολογικώς επίπεδα συγκέντρωσης στο γαστρεντερικό σωλήνα των ζώων και των ανθρώπων.

Η ύπαρξη επαρκών πληροφοριών για την χημειοπροφυλακτική δυνατότητα της κουρκουμίνης μέσω της προαγωγής της απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων  επέτρεψε την εκτέλεση κλινικών ερευνών Φάσης ΙΙ και Φάσης ΙΙΙ, χορηγώντας κουρκουμίνη από το στόμα σε  μια ποικιλία καρκίνων , όπως το πολλαπλούν μυέλωμα, ο καρκίνος του παγκρέατος, του παχέος εντέρου κλπ [4, 5].

Επίσης έχει αποδειχτεί in vitro ότι η κουρκουμίνη ανακόπτει την αερόβια γλυκόλυση και προκαλεί απόπτωση με τη μεσολάβηση μιτοχονδρίων δια μέσου της εξοκινάσης ΙΙ σε καρκινικά κύτταρα ανθρώπινου ορθοκολικού καρκίνου [6].

Αντιμετώπιση της πτωχής βιοδιαθεσιμότητας της κουρκουμίνης

Η κουρκουμίνη είναι ένας πολλά υποσχόμενος αντικαρκινικός παράγοντας για ποικίλους τύπους καρκίνου. Παρά τούτο η πτωχή διαλυτότητά και πτωχή συστηματική βιοδιαθεσιμότητά της κουρκουμίνης, όταν χορηγείται από το στόμα, και ο ταχύς μεταβολισμός της, κυρίως στο ήπαρ εμποδισε την κλινική της εφαρμογή της.

Oι μέγιστες συγκεντρώσεις κουρκουμίνης στο πλάσμα, ακόμη και όταν χορηγηθεί η μεγίστη ανεκτή δόση των 10-12 γραμμαρίων κουρκουμίνης ημερησίως, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα   νανογραμμομοριακών  συγκεντρώσεων [<160nmol/L] [7].

Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες στρατηγικές, όπως η ανακοπή του μεταβολισμού της κουρκουμίνης με την προσθήκη επικουρικών ουσιών και η δημιουργία υγρών και στερεών συστημάτων απελευθέρωσης κουρκουμίνης, όπως η μικροποίηση [micronization] και η μικκυλιοποίηση [micellation]. Με τη μικροποίηση και τη μικκυλιοποίηση ενισχύεται η υδατοδιαλυτότητα της κουρκουμίνης και ενισχύεται η βιοδιαθέσιμότητά της [8].

Τα φαρμακοκινητικά δεδομένα των νέων συστημάτων χορήγησης κουρκουμίνης από το στόμα, όπως η ταυτόχρονη χορήγηση πιπερίνης με κουρκουμίνη και χορήγηση κρυσταλλικής κουρκουμίνης σε μικροποιημένη μορφή [μικροποίηση], που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα αναφέρουν  μιαν αύξηση  της βιοδιαθεσιμότητας της κουρκουμίνης  της τάξεως του ~20 και ~26 αντιστοίχως, σε σύγκριση με τη φυσική κουρκουμίνη [9, 10]. 

Η αντικαρκινική δράση της μικκυλιακής κουρκουμίνης

Σε δοκιμασία κυτταροτοξικότητας που έγινε in vitro φάνηκε ότι τα μικκύλια κουρκουμίνης ήσαν συγκριτικά πιο αποτελεσματικά από τα μόρια της φυσικής κουρκουμίνης εναντίον σειρών ποικίλων καρκινικών κυττάρων, λόγω αύξησης της πρόσληψης της μικκυλιακής κουρκουμίνης από τα καρκινικά κύτταρα.  Αυτό το γεγονός οδήγησε σε απόπτωση των καρκινικών κυττάρων.

Απογυμνωμένο ποντίκι BALB/c

Σε μελέτη που έγινε με δοκιμασία  ανοσοκαθήλωσης, με βάση τη διαδικασία ανοσοαποτυπώματος Western, αποκαλύφθηκε ότι η πρόκληση απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων  S-65 από τα μικκύλια κουρκουμίνης οφειλόταν κυρίως στη μείωση της ρύθμισης της έκφρασης [down-regulation] και της ενεργοποίησης της κασπάσης-9.

Σε αντιογκωτική δοκιμασία in vivo  επί απογυμνωμένων ποντικών BALB/c [ποντίκια κατάλληλα για τη μελέτη της βιολογίας των όγκων και των ξενομοσχευμάτων], που έφεραν ξενομοσχεύματα  S-65 φάνηκε ότι, η ενδοπεριτοναϊκή ένεση μικκυλίων κουρκουμίνης   (25 mg/kg) θα μπορούσε να ανακόψει σημαντικά την ανάπτυξη του όγκου, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα χορήγησης φυσικής κουρκουμίνης  (p < 0.05).

H συρρίκνωση του όγκου συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση της απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων του όγκου και ελάττωση της έκφρασης του παράγοντα αγγειακής ενδοθηλιακής ανάπτυξης στον ιστό του όγκου  (p < 0.05) [11].

Η μικκυλιοποίηση ενισχύει την διαλυτότητα της κουρκουμίνης στο νερό, δηλαδή μετατρέπει την κουρκουμίνη από λιποδιαλυτή σε υδατοδιαλυτή με επακόλουθο την αύξηση της απορροφητικότητάς της από το έντερο και της βιοδιαθεσιμότητάς της στους ιστούς.

Η μικκυλιακή κουρκουμίνη έδειξε 185 φορές μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα σε σύγκριση προς τη σκόνη κουρκουμίνης, σε άνδρες και γυναίκες, με τη διαφορά ότι οι γυναίκες απορροφούν ευκολότερα την κουρκουμίνη από τους άνδρες [12].

Η μικκυλιακή κουρκουμίνη φέρεται στο εμπόριο ως ΝοvaSOL©Crcumin. Το σκεύασμα Curcugkel περιέχει μικυλλιοποιημένη κουρκουμίνη ΝοvaSOL©Crcumin. Μία κάψουλα Curcugkel ισοδυναμεί με 8 γραμμάρια φυσικής σκόνης κουρκουμίνης. Χορηγείται στους ενήλικους μια κάψουλα ημερησίως.

Βιβλιογραφία

1. Das L, Vinayak M. Long term effect of curcumin in regulation of glycolytic pathway and angiogenesis via modulation of stress activated genes in prevention of cancer. PLoS One. 2014 Jun 16;9(6):e99583. 

2. Shehzad A1, Wahid F, Lee YS. Curcumin in cancer chemoprevention: molecular targets, pharmacokinetics, bioavailability, and clinical trials. Arch Pharm (Weinheim). 2010 Sep;343(9):489-99.

3. Sharma RA, Steward WP, Gescher AJ. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of curcumin. Adv Exp Med Biol. 2007;595:453-70.

4. Sharma RA1, Gescher AJ, Steward WP. Curcumin: the story so far. Eur J Cancer. 2005 Sep;41(13):1955-68.

5. Shehzad A, Khan S, Shehzad O, Lee YS. Curcumin therapeutic promises and bioavailability in colorectal cancer. Drugs Today (Barc). 2010 Jul;46(7):523-32.

6. Wang K1, Fan H, Chen Q, Ma G, Zhu M, Zhang X, Zhang Y, Yu J. Curcumin inhibits aerobic glycolysis and induces mitochondrial-mediated apoptosis through hexokinase II in human colorectal cancer cells in vitro. Anticancer Drugs. 2014 Sep 16.

7. Vareed, S. K., Kakarala, M., Ruffin, M. T., Crowell, J. A. et al., Pharmacokinetics of curcumin conjugate metabolites in healthy human subjects. Cancer Epidemiol. Biomarkers. Prev. 2008, 17, 1411–1417.

8. Savjani, K. T., Gajjar, A. K., Savjani, J. K. Drug solubility: Importance and enhancement techniques. ISRN Pharm. 2012, 2012, 195727.

9. Shoba, G., Joy, D., Joseph, T., Majeed, M. et al., Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998,

10. Sasaki H1, Sunagawa Y, Takahashi K, Imaizumi A, Fukuda H, Hashimoto T, Wada H, Katanasaka Y, Kakeya H, Fujita M, Hasegawa K, Morimoto T. Innovative preparation of curcumin for improved oral bioavailability. Biol Pharm Bull. 2011;34(5):660-5.

11. Li X, Chen T, Xu L, Zhang Z, Li L, Chen H. Preparation of curcumin micelles and the in vitro and in vivo evaluation for cancer therapy. J Biomed Nanotechnol. 2014 Aug;10(8):1458-68.

12. Schiborr C, Kocher, A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J.  The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol. Nutr. Food Res. 2014, 0, 1–12


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.